گزارش برگزاری جلسه میز بهره وری منابع انسانی گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی

بیست و سومین جلسه میز بهره وری منابع انسانی در مورخه 6/8/1394 در گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار گردید. در این جلسه آقای سورنا کیانی نتیجه تحقیق خود را با عنوان الگوی بهره وری فرماندهان از منظر قرآن حکیم ارائه نمودند. در کل، تحقيق مبین این حقایق است که ارتقای بهره­وری و افزایش کارآمدی فرماندهان و اثر بخشی آن بر نحوه عملکرد زیردستان جهت تحقق هدف اصلی نیروهای مسلح که همانا ایجاد امنیت در جامعه است، مستلزم انجام یک فرآیند پویاست که در آن؛ مقوله علی کیفی­مداری شامل شناخت زیردستان، جداسازی نیروهای مومن از غیر مومن و پاکسازی عناصر غیر کیفی از جمع نیروهای کیفی، علت بهره­­وری فرماندهان می­باشد. در ضمن ایشان ترویج مقوله محیطی معنویت محوری شامل پایدار سازی مجاهدان و اتکال به خدا، در فضای حاکم و همچنین توجه فرماندهان به مقوله واسطه­ای شایسته­سالاری شامل ارزیابی زیردستان، شایسته گزینی، شایسته پروری و پاکسازی نیروهای غیر کیفی را بر میزان بهره­وری آنان (مقوله محوری) موثر اعلام داشتند.

گفتنی است که ایشان مقوله راهبردی اقتدار گرایی شامل به کار گماری فرماندهانی که افزودن بر داشتن استعداد فرماندهی و قدرت جسمانی، عالم به کار و وظایف خویش نیز باشند، را از ساز و کارهای بهره­وری و تحقق هدف غایی و پیامد آن، یعنی امنیت آفرینی(پذیرش مسئولیت مستقیم مقابله با امنیت ستیزان توسط فرمانده و کوتاه نمودن دستِ اشرار اصلاح ناپذیر از حریم مردم) در جامعه اعلام داشتند.