XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX همدلي و همزباني در كلام رهبري (نتايج و تبعات) | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

همدلي و همزباني در كلام رهبري (نتايج و تبعات)

چکیده:

بی شک نام­گذاری هر سال با شرایط و زمینه ­های آن، پیوند مستقیمی دارد و راهنمای عمل است. به نظر می ­رسد آنچه سبب می ­شود مقام معظم رهبری برای هر سال نام خاصی انتخاب کند، بایسته­ های ملی، منطقه ­ای و بین­ المللی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره است. معظم له با نامگذاری امسال با عنوان «دولت و ملت، همدلی و هم­زبانی» دولت را کارگزار ملت و ملت را کارفرمای دولت معرفی می­ کنند و معتقدند همکاری همدلانه باید دوسویه باشد. در چنین بستری است که اقتدار ملی امکان تحقق پیدا می ­کند. اقتدار ملی در سایه همدلی و هم­زبانی دولت و ملت قابل تحقق می­باشد که تأثیر مستقیم در امنیت ­سازی چه در سطح بازدارندگی و چه در سطح دفاعی به عنوان عنصر کلیدی تأمین منافع ملی و جایگاه قدرت جهانی کشور دارد. به­عبارت دیگر، اقتدار ملی را می ­توان تجلی عینی تعامل و همکاری همدلانه دولت و ملت تلقی کرد.

  همدلي و همزباني دولت و ملت بيش از هر چیزی موضوع انسجام و وحدت داخلي که موتور محرک اقتدار ملی است را در ذهن آدمي متبادر مي‌ سازد. درواقع، نزديکی تفکر  و عمل دولت و ملت پيوندي مبارک است که سبب مي ‌شود هم مسئولان با نيازها و دغدغه ‌هاي مردم آشنا شوند و هم مردم امکانات و توانايي هاي دولتمردان و مسئولان را دريابند. در فضاي داخلي کشور نتایج زیر را می توان از همدلی و همزبانی دولت و ملت احصاء کرد:

 1. نزدیکی دولت و ملت واقع نگري ميان مردم و سياستمداران و سياستگذاران را افزایش می دهد؛ واقع نگري براي رصد و تصميم‌ گيري براي هدفگذاري و برنامه ريزي لازمه هر کاري است؛

2. با نزديکي دولت و ملت نياز‌هاي واقعي بهتر رصد مي ‌شود و در اين ميان هم دولت مي ‌تواند در جهت برنامه ريزي منابع محدود بهتر عمل کند و هم ملت مي ‌تواند دولت را درجهت رسيدن به مقصود ياري دهد و همين موضوع سبب جلوگيري از اتلاف سرمايه ملي مي‌شود. سرمايه ملي که محدود به منابع زيرزميني و طبيعي نيست و بعضاً جواناني را شامل مي‌ شود که با نيروي جواني شان و با تخصصي که به‌دست آورده ‌اند، مي ‌توانند مسئولان را در جهت به چرخش درآوردن چرخ‌ هاي پيشرفت بهتر ياري دهند؛

3. با همدلی و همزبانی نفوذ دشمن در میان مردم و مسئولین از بین خواهد رفت و در نتیجه دشمنان کمتر مي ‌توانند از رخنه جدايي ملت و دولت سوء استفاده کنند؛

4. مهم ترین نتیجه همدلی و همزبانی تقویت اقتدار ملی است. درواقع، با افزايش اقتدار دروني نظام، امنيت، مصونيت، حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور و ارتقاي رفاه عمومي جامعه زمينه پيشرفت همه‌ جانبه کشور در آينده فراهم شد.

جوامعي که دولت و مردم به يکديگر اعتماد و اطمينان دارند به سرعت و با قدرت راه آبادي و شکوفايي و اقتدار و عظمت و پيشرفت را طي مي‏‌کنند. در اين گونه جامعه‌‌ ها، در سايه هدف مشترک‏ مردم و دولت، هماهنگي نيروها و امکانات، همکاري و بسيج ‏انديشه‏‌ ها و در يک سخن مشارکت راستين شکل‏ مي‏‌ گيرد.

اما در صورت عدم تحقق همدلی و همزبانی نتایج زیر شکل می گیرد:

1. از بین رفتن اتحاد و همبستگی مردم؛

2. به وجود آمدن تفرقه و گسست میان مردم و دولت؛

3. افزایش ناامیدی در میان مردم؛

4. شکست در تمامی ابعاد و در نتیجه تضعیف اقتدار ملی.