همایش ملی بهره وری در بخش دفاع

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، همایش ملی بهره وری در بخش دفاع را برگزار می‌کند.

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، این همایش با شعار " افزایش بهره‌وری بخش دفاع، ارتقای آمادگی برای رزم" در اسفندماه سال 1395 برگزار ‌شود. پژوهشگران می‌توانند  اصل مقاله را حداکثر تا تاریخ 20 دی ماه به آدرس پست الکترونیک bahrevari@mtrd.ir   و یا به دبیرخانه همایش واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بین خیابان شهید مطهری و خیابان شهید بهشتی، نبش کوچه شهدا، پلاک 182، مرکز تحقیقات دفاعی راهبردی دفاعی، گروه منابع و اقتصاد دفاعی ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص محورهای همایش به سایت همایش(www.mtrd.ir) مراجعه شود.

 

روابط عمومی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

همایش تخصصی "الگوها، تکنیک ها و شاخص های بهره وری و کاربرد آن در بخش دفاع" برگزار شد.

تبیین اهداف و برنامه های همایش ملی بهره وری در بخش دفاع در مصاحبه با دکتر مسعود موحدی دبیر علمی همایش

مهلت دریافت مقالات همایش ملی بهره وری دربخش دفاع تمدید شد

جلسه دوم کمیته علمی همایش ملی بهره وری در بخش دفاع برگزار شد