همایش مدیریت جهادی و امنیت ملی

مشخصات همایش مدیریت جهادی و امنیت ملی

عنوان همایش: اولین همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی                         

اهداف همایش:

 1. شناخت نقش مدیریت جهادی در تحکیم و توسعه امنیت ملی
 2. تبیین اندیشه­ها، توسعه دانش، شناخت نظریه­های همسو و اصول مدیریت جهادی
 3. فرهنگ­سازی و ایجاد گفتمان مشترک در حوزه مدیریت جهادی
 4. هم­گرایی و هم­افزایی فعالیت­های دانشی کشور و بخش­های دفاع و امنیت در حوزه مدیریت جهادی
 5. شناسایی خبرگان و پژوهشگران حوزه مدیریت جهادی کشور و بهره­گیری از ظرفیت­های موجود

شعار همایش: 

توسعه امنیت ملی با مدیریت جهادی

محورهای همایش:

1-محور اول: مدیریت جهادی از منظر قرآن، سنت نبوی و اهل بیت (ع):

 1. الگوهای مدیریت جهادی از منظر قرآن و احادیث
 2. مدیریت جهادی از منظر امام راحل و فرماندهی معظم کل قوا
 3. مدیریت جهادی از منظر صاحب­نظران در منابع اسلامی
 4. مصادیق مدیریت جهادی در تاریخ اسلام

2-محور دوم: مفاهیم، مبانی، الگوها، نظریه ها و آینده پژوهی در مدیریت جهادی:

 1. اصول و مبانی مدیریت جهادی
 2. چیستی، چرایی و مفهوم شناسی مدیریت جهادی
 3. مفاهیم مدیریت جهادی
 4. الگوهای مدیریت جهادی
 5. نظریه های مدیریت راهبردی جهادی
 6. آینده پژوهی در مدیریت جهادی
 7. تغییر و تحولات در مدیریت جهادی
 8. ابزار و تکنیک­ها و شاخص­های مدیریت جهادی
 9. مدیریت نوین و تفکر جهادی
 10. مدیریت جهادی، خلاقیت و نوآوری
 11. مدیریت جهادی، انگیزه و تلاش
 12. مدیریت جهادی، فداکاری و ایثار
 13. مدیریت جهادی، همگرایی و کار تیمی
 14. شاخصه های رفتاری مدیران جهادی ( اعتقادی، اخلاقی و عملکردی)

3-محور سوم: آسیب شناسی و شناخت چالش های مدیریت های متعارف :

 1. نقد و آسیب شناسی سبک های مدیریت های متعارف
 2. مطالعه تطبیقی انواع مدیریت­ها با مدیریت جهادی
 3. پیامدهای مثبت و منفی تغییر رویه مدیریت­های متعارف به مدیریت جهادی
 4. شناخت چالش های پیش روی مدیریت های متعارف

4-محور چهارم:  تجربه نگاری، مستنند سازی روش­ها، سبک­ها و الگوهای موفق مدیریت جهادی  :

 1. نقش و جایگاه مدیریت جهادی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی
 2. تجربه نگاری مدیریت جهادی در نیروهای مسلح
 3. مستند سازی پروژه ها و فعالیت های جهادی برجسته کشور و نیروهای مسلح
 4. نقش مدیریت جهادی در پیروزی های دفاع مقدس
 5. نقش دفاع مقدس در شکل­گیری مدیریت جهادی و پرورش مدیران جهادی

محور پنجم: نقش و جایگاه مدیریت جهادی در ارتقای امنیت ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی :

 1. بازشناسی و الگو پردازی تجارب مدیریت جهادی دفاع مقدس در ارتقای امنیت ملی
 2. بازشناسی و الگو پردازی تجارب مدیریت جهادی دفاع مقدس در تحقق اقتصاد مقاومتی
 3. بازشناسی و الگو پردازی تجارب مدیریت جهادی در اداره کشور
 4. ارائه الگوی مناسب مدیریت جهادی به­عنوان پیشران تمدن نوین اسلامی
 5. نقش و چایگاه مدیریت جهادی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اخبار همایش

نامه دفاع شماره 42 ویژه نامه شماره 3 مدیریت جهادی

گزارش خبری از همایش تخصصی دوم"اولین همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی"

برگزاری چهارمین جلسه کمیته علمی همایش مدیریت جهادی

ویژه نامهم شماره 2 مدیریت جهادی

همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی با عنوان:بررسی آثار وضعیت و عملکرد نظام مدیریت راهبردی کشور بر بخش های دفاع و امنیت

برگزاری سومین جلسه کمیته علمی همایش مدیریت جهادی

برگزاری دومین جلسه کمیته علمی اولین همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی

برگزاری اولین جلسه کمیته علمی همایش مدیریت جهادی و امنیت ملی