نقش حسابداری منابع انسانی در بهره وری

به همت مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، و با حضور تنی­چند از کارشناسان و صاحب­نظران نیروهای مسلح، نشست تخصصی با عنوان «نقش حسابداري منابع انساني در بهره‌وري»، در شهریورماه ۱۳۹۳ برگزار گردیده و به بررسی مبحث حسابداری منابع انسانی و نقشی که این امر در افزایش بهره­وری این منابع ایفا می­نماید، پرداخت.

سخنران جلسه در ابتدا ، حسابداری منابع انسانی را اینگونه تعریف نمود:

«فرآیند تشخیص و اندازه گیری اطلاعات منابع انسانی به­منظور ارتقای ارزش کاری کارکنان به­صورت خودارتقایی»

وی در ادامه ضمن پرداختن به اهداف حسابداری منابع انسانی، از بهره­برداری موثر از منابع انسانی، مسئولیت بیشتر برای سرمایه انسانی، تصمیم­گیری بهتر در مورد افراد و افزایش آگاهی در سطح مدیریت از ارزش سرمایه انسانی به عنوان مهمترین اهدافی که این بحث دنبال می­کند نام برد.

روش­های اندازه­گیری ارزش منابع انسانی، یکی دیگر از مباحثی می­باشد که در این جلسه به آن پرداخته شده و از:

الف. هزینه­یابی منابع انسانی

ب. ارزش­گذاری منابع انسانی

به­عنوان روش­­هایی که می­توان از طریق آن حسابداری منابع انسانی را مورد بررسی قرار داد، یاد شد.