XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX فصلنامه محیط راهبردی | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

فصلنامه محیط راهبردی

دعوت به همکاری علمی و تهیه مقاله

به این وسیله با دعوت از صاحب­نظران و پژوهشگران ارجمند می­توانند مقاله­ها و آثار علمی و پژوهشی خود را در چارچوب موضوع­های محیط راهبردی با گرایش دفاعی- امنیتی و نیروهای مسلح تدوین و به دفتر فصل­نامه ارسال فرمایند. اهم محورها به شرح زیر می­باشد:

 1. نظریه­ها، رویکردها و گفتمان­های حوز دفاع و امنیت
 2. الگوی رایج در حوزه دفاع و امنیت و مطالعات تطبیقی
 3. آینده­پژوهی و چشم­اندازهای محیط امنیتی ج.ا.ا در آینده­های نزدیک، میانی و دور
 4. تحلیل و بررسی تحولات ژئوپلیتیکی منطقه (با تأکید بر حوزه دفاعی و امنیتی ج.ا.ایران)
 5. جایگاه ج.ا.ایران در هندسه جهانی قدرت
 6. مباحث امنیت منطقه­ای و بین­الملل (با تأکید بر ج.ا.ایران)
 7. رژیم صهیونیستی و راهبردهای مقابله با آن
 8. تبارشناسی جریان­های تکفیری از منظر حوزه دفاع و امنیت ج.ا.ایران
 9. جنگ­های نوین و تهدیدات فراروی
 10. تهدیدها و فرصت­های کشور در محیط راهبردی
 11. تهدیدها و فرصت­های فراروی جهان اسلام
 12. نظریه­های نظم نوین اسلامی و پیچ تاریخی
 13. تحلیل پیمان­های دفاعی و امنیتی منطقه و پیامدهای آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران
 14. مباحث راهبردی تهدیدهای دفاعی- امنیتی مرتبط با ج.ا.ایران.
 15. مباحث راهبردی تهدیدات دفاعی- امنیتی منطقه و جهان
 16. مباحث راهبردی جنگ­های آینده و حنگ­های نوین و هسته­ای

 

 

راهنماي تهيه مقاله

 1. مقاله باید دارای چارچوب علمی – پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده و نویسندگان باشد و به تولید علم و ادبیات جدید و یا ارائه راهبردها و راه کارها منجر شود.
 2. مقاله در محيط نرم‌افزاري Word 2007،(حاشيه از بالا 7/2، پايين 59/7، چپ 4 و راست 5 سانتي متر) با فونت B Lotus سايز 13 و فاصله سطر 1 سانتي متر، حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه روي كاغذA4 تايپ شود و دو نسخه چاپي از مقاله به همراه فايل PDFو word، به مدیریت اجرایی فصلنامه در گروه بررسی محیط پیرامونی و محیط بین الملل ارسال شود.
 3. مقاله‌هاي ارسالي بايد داراي بخش هاي زير باشد:

3-1. صفحة اول مقاله شامل: عنوان كامل مقاله، چكيدة مقاله به زبان فارسي كه نشان دهنده مسأله مورد بحث در مقاله، هدف آن، روش تحقيق و نتيجه گيري، مجموعاً حدود 250 كلمه، همراه با واژه هاي كليدي (حداكثر 7 واژه)، نام نويسنده يا نويسندگان (نام نويسندة عهده دار مكاتبات با علامت ستاره مشخص شود). رتبة علمي، نام مؤسسه، دانشگاه و يا محل اشتغال، نشاني كامل نويسندة عهده دار مكاتبات شامل: نشاني پستي، شماره تلفن، نمابر و پست الكترونيكي.

3-2. کلیات شامل: مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پرسش تحقیق، روش تحقیق، پیشینه تحقیق و ادبیات.

3-3. یافته های تحقیق که با روش های علمی (تحقیق کمی یا کیفی) بدست آمده باشند.

3-4. نتیجه گیری و پیشنهادها:

 1. ارجاعات و پاروقی ها:
  1. ارجاعات در متن مقاله انجام مي‌گيرد. براي اين كار بايد نام خانوادگي نويسنده به انضمام سال انتشار و شماره صفحه به شكل نمونه آورده شده و در فهرست منابع ابتدا منابع فارسي و سپس منابع خارجي به ترتيب حروف الفبا ذكر شوند (نام خانوادگي، سال انتشار: شماره صفحه).

در تمام ارجاعات از اعداد فارسي استفاده مي شود.

 1. استناد به متن كتب مقدس (قرآن، تورات، انجيل و ...) و قوانين موضوعه در ميان قلاب و براساس تقسيمات يا شماره‌هاي خاص آنها صورت مي‌گيرد. (214 بقره) (ماده 86، بند 3)
 2. يادداشت هاي نويسنده يا مترجم و توضيحات اضافي در پاورقي آورده مي شود.
 3. در پايان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله به روش (APA)، به شرح زير آورده شود:

4-5-1. كتاب: نام خانوادگي، نام نویسنده (سال انتشار)، نام كتاب با حروف ايتاليك، نام مترجم، محل انتشار، نام انتشارات.

4-5-2. مقاله: نام خانوادگي، نام نويسنده (تاریخ انتشار)، «عنوان مقاله داخل گيومه»، نام نشريه با حروف ايتاليك، دوره (جلد)، محل انتشار.

4-5-3. موارد بدون نام، بدون تاريخ يا بدون محل نشر به ترتيب با عبارت: بي‌نا، بي‌تا و بي‌جا مشخص مي‌گردد.

4-5-4. اگر كتابي داراي چند مجلد باشد تنها مجلداتي كه به آنها ارجاع شده فهرست خواهد شد؛ اما اگر مجلدات مختلف مورد ارجاع باشند بايد مشخصات هر يك جداگانه فهرست شود.

4-5-5. بين شماره‌هاي مجلدات يا چاپ‌هاي يك اثر در فهرست منابع نبايد فاصله باشد.

4-5-6. در فهرست منابع به ترتيب، ابتدا منابع فارسي سپس منابع عربي و پس از آن منابع انگليسي، فرانسوي وآلماني ... ذكر مي شود.

4-5-7. مؤلف مي‌تواند منابعي را كه در مقاله به طور مستقيم مورد ارجاع نبوده، اما در تهيه مقاله استفاده شده است، تحت عنوان كتاب شناسي پس از فهرست منابع ذكر كند.

4-5-8. مقاله ارسالي نبايد در مجله‌هاي فارسي زبان داخلي و خارج كشور چاپ شده باشد. همچنين نبايد به صورت همزمان به مجلة ديگر ارسال شده باشد.

 1. مقاله های دریافتی بازگردانده نمی شوند.

 

نشانی: تهران- خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش خیابان شهدا، پلاک 182، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، گروه بررسی محیط پیرامونی و بین­الملل

تلفن: 88728924-021دورنگار: 88728924

نشانی پست الکترونیکی:baresi@mtrd.ir