XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ضرورت، ابزارها و فرآیندهای استحکام ساخت درونی نظام و نیروهای مسلح ج.ا.ا | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

ضرورت، ابزارها و فرآیندهای استحکام ساخت درونی نظام و نیروهای مسلح ج.ا.ا

استحکام ساخت درونی یکی از ضرورت ­های راهبردی است که مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید داشتند و آن را در قالب رهیافت بهینه ­سازی ساختار مورد اشاره قرار دادند. به­ عبارت دیگر، استحکام ساخت درونی به معنای این است که حوزه ­های راهبردی بتوانند در سه فضای اجتماعی، سیاسی و نظامی در یک کلیت قرار بگیرند. برمبنای این فرض زمانی استحکام ساخت درونی حاصل می ­شود که نظام سیاسی و نیروهای مسلح ماهیت کارکردی داشته باشند و بین نقش، سازمان و کارکرد آن ­ها هماهنگی به­ وجود آید. برای این منظور بایستی:

اول. جایگاه و توانمندی­ های نیروهای مسلح؛

دوم. فرآیند تحول جایگاه و ساختار نیروهای مسلح؛

سوم. فرايند تحول سياست بين‌ الملل و نظام اجتماعي ايران مورد شناسایی قرار گیرد. بنابراین فرضية اين گزارش به نشانه‌ ها و سازوكارهاي استحكام ساخت دروني جمهوري اسلامي براساس نقش و جايگاه راهبردي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مربوط مي ‌باشد. به منظور دست ­یابی به این مهم بایستی این سازمان در حوزه‌ هاي هنجاري، اجتماعي، دانشي، تكنولوژيکی و صنعتي دارای جايگاه ساختاري باشد که بتواند به همبستگي و هم ­افزایی اجتماعي، ساختاري و راهبردي دست یابد. این همبستگی می­ تواند از طریق مشارکت لایه­ های اجتماعی با نهادهای دانش­محور و مراكز پژوهشی دفاعي حاصل شود. بنابراین توجه به امر تعامل نیروهای مسلح با محیط اجتماعی و نهادهای دانش بنیان می ­تواند مقدمات ساخت استحکام درونی نیروهای مسلح را فراهم آورد. شایان ذکر است که دست ­یابی به این هدف نیازمند همفکری، هم ­افزایی و مشارکت تمامی نهادها و آحاد مردم است که بتوان از طریق آن گامی مثبت در جهت استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی برداشت. درکنار این ضرورت می توان به الزامات زیر نیز برای دست یابی به استحکام ساخت درونی اشاره کرد:

1. توجه به اصل خوداتکایی به عنوان اصلی ­ترین استراتژی دست ­یابی به استحکام ساخت درونی نیروهای مسلح؛

2. ضرورت هم­ راستایی استحکام ساخت درونی با سه مؤلفة علم، تکنولوژی و قدرت؛

3. افزایش بنیة دفاعی و توان بازداندگی کشور به­عنوان لازمة­ استحکام ساخت درونی نیروهای مسلح؛

4. لزوم بهینه ­سازی قدرت آتش براي مقابله با تهديدات در فضاي نامتقارن؛

5. لزوم ارتقای تکنولوژی دفاعی، توسعة صنعتی و سازماندهی نیروهای مسلح؛  

6. لزوم تقسیم کار راهبردی میان نیروهای ارتش، سپاه و بسیج برمبنای مزیت نسبی؛

7. ضرورت برون ­رفت از نگاه سلسله­ مراتبی به حوزه ­های اجتماعی، صنعتی و دانشگاهی؛

سوتیتر

ـ انسجام اجتماعي نيروهاي مسلح ضرورت استحکام ساخت درونی؛

ـ همگرایی و هم­بستگی نیروهای مسلح با محیط بیرونی؛

ـ نقش­یابی نیروهای مسلح پیش شرط استحکام ساخت درونی نظام؛

ـ بررسی تجارب کشورهای دنیا در زمینه استحکام ساخت درونی؛

واژگان کلیدی:استحکام ساخت درونی نظام، همبستگی نهادی، انسجام، نقش­یابی نیروهای مسلح، توسعه­ی راهبردی