آینده جهان در نظم نوین

چکیده:

جهان در حال یک تغییر بنیادین است و در عین حال که در یک فضای آشوبناک بی نظمی حرکت می کند، دارای یک نظم است و نظم جدیدی را شکل می دهد و ما در اصطلاح به آن «نظم نوین جهانی» می گوییم. مقام معظم رهبری در جایگاه هدایت و رهبری این جریان، از این برهه به «پیچ تاریخی» یاد کرده و در زمان های مختلف، ویژگی ها و الزام­های عبور موفقیت آمیز از این گذار تاریخی را برشمرده اند.

این نظم محدود به یک حوزه نیست و تمامی حوزه ها از آن تاثیر می پذیرند. جهان از یک «هویت واحد» برخوردار است و چه بخواهیم و چه نخواهیم، سوار بر این جریان هستیم. 

دو ویژگی مهم آینده

در آینده نه چندان دور، دو پدیده مهم را شاهد خواهیم بود (که بخشی از آن امروز نیز محقق شده است)

1- «آشوب»[1]ناکی

فضای آشوبناک، از ویژگی های مهم دنیای آینده است. نظریه «اثر پروانه ای» می گوید: «بال زدن پروانه ها در یک کرانه اقیانوس می تواند موجب وقوع یک سونامی در کرانه دیگر اقیانوس شود.» به عبارتی، بال زدن پروانه ای در نیمکره شمالی می تواند طوفان سهمناکی در نیمکره جنوبی را موجب شود. در جریان تحولات اخیر یک اتفاق به ظاهر کوچک (خودسوزی یک تونسی) توانست اتفاق بسیار بزرگی با عنوان «بیداری اسلامی» را به وجود آورد. مثال دیگر: پیدا شدن یک سوسک در غذای دانشجویی در یک دانشگاهی دور افتاده، می تواند یک بحران امنیتی جدی برای یک کشور بزرگ به وجود آورد. جهان ما در حال گذار از یک بی نظمی است و نظم موجود دچار آشوبناکی است. «شگفت زدگی»، «غافلگیری»، «دشواری تصمیم گیری» و «تغییرات روزافزون»؛ از ویژگی های این برهه از زمان است و باید به این موضوع ها عادت کنیم.

2- جهانی شدن[2]

جهانی شدن فرآیندی همه­ جانبه، غیرمنسجم و تحول­گراست که بطور طبیعی؛ و بدنبال پیشرفت چشمگیر علم و فن­آوری وجوه مختلف زندگی بشر(دولت­ها، ملت­ها و نهادهای مختلف) را به میزان متفاوتی تحت تاثیر قرار داده است. در خصوص جهانی شدن دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که جهانی شدن «پروژه»ای است از سوی آمریکا و غرب برای سایر کشورها و برخی می گویند «فرایند» طبیعی در تکامل جهان می باشد. فارغ از تایید یا رد این رویکردها، جهانی شدن حتی اگر «فرایند» نیز باشد، برای آن «پروژه» تعریف شده و بی تردید این پروژه ها از سوی قدرت های استکباری و بر اساس منافع آنها تنظیم شده است. از این رو، با یک «آینده جهانی سازی شده» مواجه هستیم. ما در حال حرکت به سمت آینده ای هستیم که از ویژگی «جهانی» برخوردار است، یعنی اموری چون «فرهنگ»، «اقتصاد»، «امنیت» و مانند آن، «جهانی» شده است و خرده فرهنگ ها و خرده اقتصادها به سمت «کلان فرهنگ» ها و «کلان اقتصاد»ها در حال حرکت می باشند.  در حال حاضر شاهد رقابت بسیار شدید قدرت ها در تمامی عرصه های فرهنگ، اقتصاد و...  برای کسب سهمیه بیشتر در پدیده های جهانی شده هستیم.

 

[1] .Chaos

[2] . Globalization