اخبار

RTO تمرکز واحد ناتو برای فعالیتهای تحقیقاتی و فناوری دفاعی استتتم موموریت آن اجرا و ارتقای تحقیقات همیارانه و تبادل اطلاعات استم هدفْ حمایت از توسعه و استفاد ه مؤثر از تحقیقات و فناوری دفاع ملی و تحقق نیازهای متحدین، به منظور دستتتیابی به فرماندهی فناورانه، و ارائه پیشتتنهادهایی به تصمیم...

پنجشنبه, 23 شهريور, 1396 - 09:08

در ستایش کتاب فرهنگ و جو سازمانی ارهات، اشنایدر و مکی، یک منبع غنی ، اندیشمندانه و جامع برای محققان و دست اندرکاران ایجاد کرده اند . آنها ما را از طریق طیف وسیعی از مسائل پیچیدهه ، با سبک و ذات راهنمایی می کنند.

...

چهارشنبه, 22 شهريور, 1396 - 12:30

اکنون بسیار مرسوم است که اقتصاد دانان سازمان را به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار دهند . که البته به این دلیل است که سازمان ها بسیار تحت تاثیر نیروهای اقتصادی قرار دارند. این جملات در ابتدای کتاب مدیریت فرآیند تخصص منابع که در سال 1970 به چاپ رسید به چشم می خورد.

...

چهارشنبه, 22 شهريور, 1396 - 12:22

 

پروفسور میشل ارمسترانگ فارغ التحصیل ممتاز در رشته اقتصاد از دانشگده لندن می باشد وی همکار انستیتوی پرسنل و بالندگی سلطنتی و همچنین استاد مشاور مدیریت می باشد

کتاب حاصر حاصل تجربیات استاد آرمسترانگ و دست اندرکاران مشاور پرسنلی در حوزه های صنایع مهندسی روابط صنعتی و همچنین صنایع...

چهارشنبه, 22 شهريور, 1396 - 12:20

به منظور کسب مدارک و شواهد قابل اعتماد و معتبرتری از سط هوش، ویژگی های شخصیتی توانایی ها، استعدادها و یافته های بدست آمده ازمصاحبه، از آزمون های گزینهش استفاده می شود. همانگونه که در زیر شرح داده شد، این بخش عمدتا مربوط به ازمون های روانشناختی هوش با شخصیت می باشد، ولی آن اشاره ای نیز به ازمون...

چهارشنبه, 22 شهريور, 1396 - 12:17

پیشگفتار

این کتاب به منظور  مدیریت و تسهیل حرفه برنامه ریزی تجاری - برای جامعه متخصصان مدیریت، که فرایند هایی را برای انتخاب اهداف تجاری و مشارکت ،

...
چهارشنبه, 22 شهريور, 1396 - 12:13

رجمه کتاب: Human Resource Management in the Public Sector

فهرست
فهرست شکلها
فهرست جداول
فهرست مشارکتکنندگان
قدردانی
1 ) اهمیت مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی، چالشهای آتی و ارتباط آن با شرایط...

سه شنبه, 21 شهريور, 1396 - 13:13

آقای سان جوی جاشی (sunjoy joshi) رئیس بنیاد تحقیقات آبزرور(observer research foundation ) هند و هیئت همراه در مورخ 27/01/1396 در مرکز تحقیقات راهبردی حضور یافته ودر میزگردی با حضور رئیس دانشگاه عالی...

سه شنبه, 21 شهريور, 1396 - 08:05

ارائه کننده: روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات راهبردی...

سه شنبه, 21 شهريور, 1396 - 08:02

ارائه کننده: گروه محیط پیرامونی و بین‌الملل

در  منطقه غرب آسیا، 6...

سه شنبه, 21 شهريور, 1396 - 07:59

صفحه‌ها