XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX اخبار | Page 5 | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

اخبار

به منظور کسب مدارک و شواهد قابل اعتماد و معتبرتری از سط هوش، ویژگی های شخصیتی توانایی ها، استعدادها و یافته های بدست آمده ازمصاحبه، از آزمون های گزینهش استفاده می شود. همانگونه که در زیر شرح داده شد، این بخش عمدتا مربوط به ازمون های روانشناختی هوش با شخصیت می باشد، ولی آن اشاره ای نیز به ازمون...

چهارشنبه, 22 شهريور, 1396 - 12:17

پیشگفتار

این کتاب به منظور  مدیریت و تسهیل حرفه برنامه ریزی تجاری - برای جامعه متخصصان مدیریت، که فرایند هایی را برای انتخاب اهداف تجاری و مشارکت ،

...
چهارشنبه, 22 شهريور, 1396 - 12:13

رجمه کتاب: Human Resource Management in the Public Sector

فهرست
فهرست شکلها
فهرست جداول
فهرست مشارکتکنندگان
قدردانی
1 ) اهمیت مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی، چالشهای آتی و ارتباط آن با شرایط...

سه شنبه, 21 شهريور, 1396 - 13:13

آقای سان جوی جاشی (sunjoy joshi) رئیس بنیاد تحقیقات آبزرور(observer research foundation ) هند و هیئت همراه در مورخ 27/01/1396 در مرکز تحقیقات راهبردی حضور یافته ودر میزگردی با حضور رئیس دانشگاه عالی...

سه شنبه, 21 شهريور, 1396 - 08:05

ارائه کننده: روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات راهبردی...

سه شنبه, 21 شهريور, 1396 - 08:02

ارائه کننده: گروه محیط پیرامونی و بین‌الملل

در  منطقه غرب آسیا، 6...

سه شنبه, 21 شهريور, 1396 - 07:59

به طور گسترده مدیریت عمومی میتواند به عنوان توسعه,پیاده سازي و مطالعه شاخه هاي سیاست دولت، توصیف شود. پیگیري مصلحت عمومی با افزایش جامعه مدنی، حصول اطمینان از اجراي خوب، عادلانه، و خدمات عمومی موثر , برخی از اهداف این زمینه هستند. مدیریت عمومی توسط کارکنان دولت که در ادارات دولتی و سازمان ها کار...

دوشنبه, 20 شهريور, 1396 - 08:48

در راستای همایش ملی اقتصاد دفاع، اولین همایش تخصصی تحت عنوان" اقتصاد دفاع، دفاع اقتصادی و اقتصاد مقاومتی" در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار گردید. در این همایش که با حضور فرماندهان، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی و دفاعی برگزار شد، مباحث مهم اقتصاد دفاع از قبیل رابطه...

دوشنبه, 20 شهريور, 1396 - 08:47

ارائه کننده: سیّدمحمّدرضا اصنافی

ماهنامه  آینده‌پژوهی – شماره 44 – اردیبهشت 96 – صاحب امتیاز: مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

حرکت کلی نیروی انسانی و آماده به‌کارِ کشور در مسیری قرارگرفته که فناوری اطلاعات یکی از مقاصد آن است. وضعیت اشتغال...

دوشنبه, 20 شهريور, 1396 - 08:18

    همایش تخصصی "ساز و کارهای مهارت محوری تربیت و آموزش در نیروهای مسلح" به عنوان دومین همایش تخصصی "میز تربیت و آموزش گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی" مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی در روز پنج شنبه 28/2/96 با میزبانی دانشگاه فرماندهی و ستاد (جنگ) آجا در محل سالن...

دوشنبه, 20 شهريور, 1396 - 08:18

صفحه‌ها