XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX اخبار | Page 4 | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

اخبار

ترجمه کتاب : Managing Human Resources

ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی

 

برای...

شنبه, 25 شهريور, 1396 - 09:23

ترجمه کتاب : Government e-Strategic Planning and Management

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک الکترونیک دولتی

...

شنبه, 25 شهريور, 1396 - 08:51

ترجمه کتاب : PEOPLE RESOURCING Contemporary HRM in practice

 

 

برای نمایش ترجمه...

شنبه, 25 شهريور, 1396 - 08:42

ترجمه کتاب:Human Resources or Human Capital?

منابع انسانی یا سرمایه انسانی؟
مدیریت کارکنان به عنوان دارایی

...
شنبه, 25 شهريور, 1396 - 08:26

ترجمه کتاب:Portfolio Decision Analysis

 

تحلیل تصمیم سبد دارایی
(روش هایی بهبود یافته برای تخصیص منابع)

...
شنبه, 25 شهريور, 1396 - 08:07

اکنون استفاده از ابزار های پیشرفته ریاضیاتی در امور مالی مدرن مرسوم است. محققان و پژوهشگران به طور معمول شبیه سازی هایی می کنند و یا معادلات دیفرانسیل هایی را حل میکنند تا امنیت را ارزش گزاری کرده ، ریسک را برآورده کرده و یا استراتژی های مناسبی را مشخص کنند

...

پنجشنبه, 23 شهريور, 1396 - 15:28

RTO تمرکز واحد ناتو برای فعالیتهای تحقیقاتی و فناوری دفاعی استتتم موموریت آن اجرا و ارتقای تحقیقات همیارانه و تبادل اطلاعات استم هدفْ حمایت از توسعه و استفاد ه مؤثر از تحقیقات و فناوری دفاع ملی و تحقق نیازهای متحدین، به منظور دستتتیابی به فرماندهی فناورانه، و ارائه پیشتتنهادهایی به تصمیم...

پنجشنبه, 23 شهريور, 1396 - 09:08

در ستایش کتاب فرهنگ و جو سازمانی ارهات، اشنایدر و مکی، یک منبع غنی ، اندیشمندانه و جامع برای محققان و دست اندرکاران ایجاد کرده اند . آنها ما را از طریق طیف وسیعی از مسائل پیچیدهه ، با سبک و ذات راهنمایی می کنند.

...

چهارشنبه, 22 شهريور, 1396 - 12:30

اکنون بسیار مرسوم است که اقتصاد دانان سازمان را به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار دهند . که البته به این دلیل است که سازمان ها بسیار تحت تاثیر نیروهای اقتصادی قرار دارند. این جملات در ابتدای کتاب مدیریت فرآیند تخصص منابع که در سال 1970 به چاپ رسید به چشم می خورد.

...

چهارشنبه, 22 شهريور, 1396 - 12:22

 

پروفسور میشل ارمسترانگ فارغ التحصیل ممتاز در رشته اقتصاد از دانشگده لندن می باشد وی همکار انستیتوی پرسنل و بالندگی سلطنتی و همچنین استاد مشاور مدیریت می باشد

کتاب حاصر حاصل تجربیات استاد آرمسترانگ و دست اندرکاران مشاور پرسنلی در حوزه های صنایع مهندسی روابط صنعتی و همچنین صنایع...

چهارشنبه, 22 شهريور, 1396 - 12:20

صفحه‌ها