گزارش همایش ملی- آمایش دفاعی _ امنیتی مناطق کویری و بیابانی ایران

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

گزارش همایش ملی- آمایش دفاعی _ امنیتی مناطق کویری و بیابانی ایران

آمایش دفاعی _ امنیتی مناطق کویری و بیابانی ایران(با رویکرد توسعه، دفاع و امنیت پایدار)

کویرها و بیابان های ایران مساحتی در حدود 70 درصد پهنه سرزمینی ایران را در بر گرفته اند با این حال بی توجهی به این ظرفیت بزرگ و بی مانند، باعث شده تا بسیاری از فرصت های بی شماری که در این مناطق وجود دارد ناشناخته باقی بماند و امکان استفاده از آن به میزانی که از آن انتظار می رود فراهم نشود و در بسیاری موارد ظرفیت های بی شماری این مناطق که به عنوان مزیت نسبی عمده تلقی می شود قابل استفاده نباشد. از جمله ظرفیت های مناطق کویری و بیابانی ایران ، می توان به تولید برق خورشیدی و بادری ، گردشگری ، بهداشت و سلامت و حتی کشاورزی و صنعت اشاره کرد که تا کنون به دلیل ناشناخته ماندن بسیاری از این ظرفیت ها و عدم بهره برداری قابلیت های ذاتی این مناطق بدنه برنامه ریزی کشور، برنامه مدونی برای استفاده از این ظرفیت ها به کارگیری آن در چرخه حیات اقتصادی کشور ارائه نکرده و همین عامل شد تا چنانکه باید و شاید متولیان امر و دستگاه های اجرایی فاقد نقشه راه منسجم برای استفاده و  بهره گیری از این منابع بزرگ باشند.

توضیح عکس: 
کویر
کلمات کلیدی: 

افزودن دیدگاه جدید

17 + 0 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.