(پروژه کسر خدمت) بررسی میزان تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

(پروژه کسر خدمت) بررسی میزان تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

حفظ و ارتقاء امنیت ملی یکی از اهداف بسیار مهم هر کشوری می باشد. این مهم متاثر از عوامل مختلفی می باشد که از جمله عوامل بسیار موثر بر آن ، متغیر های کلان اقتصادی کشور می باشند و شاید هدف اعمال ظالمانه تحریم های اقتصادی بر علیه ایران...

برای مشاهده (پروژه کسر خدمت) بررسی میزان تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کلیک کنید

دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

4 + 1 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.