(پروژه کسر خدمت) بررسی تبعات پول شویی در صنعت بیمه برای امنیت اقتصاد ایران و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن در راستای اقتصاد مقاومتی

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

(پروژه کسر خدمت) بررسی تبعات پول شویی در صنعت بیمه برای امنیت اقتصاد ایران و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن در راستای اقتصاد مقاومتی

چکیده:

اتکاء بیش از حدبه درآمدهای نفتی به دلیل بهای آن در بازار جهانی در کنار سهم ناچیز درآمد های مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی، بی ثباتی بسیار شدید درآمد های دوفت ایران گردیده است. از طرفی...

  برای مشاهده(پروژه کسر خدمت) بررسی تبعات پول شویی در صنعت بیمه برای امنیت اقتصاد ایران و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن در راستای اقتصاد مقاومتی کلیک کنید

دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

5 + 3 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.