(پروژه کسر خدمت) ارزیابی تهدیدات و اثرات اقتصادی- امنیتی تکانه‏های قیمتی جهانیِ نفت و غذا بر تورم در ایران در قالب مدل GVAR و ارائه راهکارهای مقاوم‏سازی اقتصاد ایران در قبال آن‏ها (با رویکرد اقتصاد مقاومتی)

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

(پروژه کسر خدمت) ارزیابی تهدیدات و اثرات اقتصادی- امنیتی تکانه‏های قیمتی جهانیِ نفت و غذا بر تورم در ایران در قالب مدل GVAR و ارائه راهکارهای مقاوم‏سازی اقتصاد ایران در قبال آن‏ها (با رویکرد اقتصاد مقاومتی)

چکیده

امروزه مفهوم امنیت در نظام بین‏الملل، با اولویت قدرتِ اقتصادی، قدرت سیاسی-اجتماعی و سرانجام قدرت نظامی شناخته می‏شود. بر همین اساس، شاخص‏های اقتصادی -به ویژه نرخ تورم- جایگاه مهمی در تحقق امنیت پیدا کرده‏اند. شواهد نشان می‏دهد که تکانه‏های قیمت‏های نفت و غذا در حال افزایش است. بنابراین کشورهایی که تأثیرپذیریِ تورم آن‏ها از تکانه‏های جهانی قابل توجه باشد، آسیب‏پذیرتر خواهند بود. آسیب‏پذیریِ تورمی به سایر متغیرهای اقتصاد کلان سرایت کرده و با تشدید بی‏ثباتی اقتصاد موجب از دست رفتن امنیت اقتصادی می‏شود؛ این اتفاقات از کانال‏هایی مانند تشدید فقر و تضعیف بخش‏های مولد، امنیت سیاسی-اجتماعی را نیز به خطر می‏اندازد.

  برای مشاهده

(پروژه کسر خدمت) ارزیابی تهدیدات و اثرات اقتصادی- امنیتی تکانه‏های قیمتی جهانیِ نفت و غذا بر تورم در ایران در قالب مدل GVAR و ارائه راهکارهای مقاوم‏سازی اقتصاد ایران در قبال آن‏ها (با رویکرد اقتصاد مقاومتی) کلیک کنید

دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

5 + 4 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.