(پروژه کسر خدمت) آثار تحریم های نفتی بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای مقابله با آن

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

(پروژه کسر خدمت) آثار تحریم های نفتی بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای مقابله با آن

رشد اقتصادی به یکی از مهمترین دغدغه های جوامع امروز تبدیل گشته است. کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه خواهان رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب برای گذار از شرایط موجد هستند. با توجه به وابستگی ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به صادرات نفت، رشد اقتصادی این.....

برای نمایش (پروژه کسر خدمت) آثار تحریم های نفتی بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای مقابله با آن کلیک کنید

دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

7 + 1 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.