همایش ملی بهره‌وری در بخش دفاع

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

همایش ملی بهره‌وری در بخش دفاع

همایش ملی بهره وری در بخش دفاع توسط مرکزتحقیقات راهبردی دفاعی برگزار شد.

برای نمایش گالری تصاویر کلیک کنید

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، در این همایش که دردانشگاه عالی دفاع ملی برگزارگردید، سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی،  سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و  سید شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد سخنرانی نمودند.

سردار وحیدی اظهار داشت: بهره‌وری موضوعی است که همه روزه با آن سر و کار داشته و با زندگی ما در سطوح فردی، سازمانی، اجتماعی و ملی عجین شده است.

وی با بیان اینکه بهره وری حداکثر استفاده از داشته ها است افزود: ما باید به بهره وری از دیدگاه اسلام نگاه کنیم و مقام معظم رهبری نیز در سیاست های کلی و اسناد بالادستی درباره این مساله تاکید فرموده و خواسته اند تا ساز وکار بهره وری در کشور راه بیفتد.

سردار وحیدی با بیان اینکه باید تلاش شود تا ۳ واحد درصد از رشد ۸ درصدی در برنامه ششم در قالب بهره وری باشد گفت: ما در بخش بهره وری کارنامه خوبی نداریم. از سال ۷۵ تا ۹۳ رشد بهره وری ۰.۳ درصد بوده که از کل عوامل تولید ناچیز است. 

وزیر سابق دفاع ادامه داد: البته در برخی سال ها با توجه به شرایط خاص ، رشد بهره وری درایران مناسب بوده است که این خود نشان دهنده ظرفیت کشور است اما رقم ها و آمارها به طور متوسط خوب نیست.

سردار وحیدی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی جوهره بهره وری است تصریح کرد: بهره وری فقط نتیجه اقتصادی ندارد، بلکه نشان دهنده شایستگی های ذاتی و عمق فرهنگی، کارآمدی، انضباط و برنامه ریزی دقیق در یک سیستم است.

وی با تاکید بر اینکه در کشور هیچ کاری مهم تر از بهره وری نداریم، گفت: در دنیای امروز مسابقه برای بهره وری است. به عنوان نمونه ، امروز بحث برروی مقدار سوخت مصرفی خودروهای تولیدی بسیارجدی است.

سردار وحیدی با بیان اینکه حوزه دفاع مستثنی از بهره وری نیست اظهار داشت: حوزه دفاع در بخش اثربخشی نظیر پاسداری از حاکمیت، صیانت از منافع ملی و ایجاد موازنه های راهبردی، کارنامه بسیار خوبی داشته است.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در همین باره افزود: با وجود صف کشی های دشمنان با تمام عرض و طولشان، امروز موفق به ایجاد موازنه راهبردی در منطقه شده ایم.

سردار وحیدی با اشاره به شکست دشمنان در اهداف راهبردی شان ادامه داد: ما توانسته ایم با قدرت مندی و اثربخشی دفاعی، دشمن را در حوزه راهبردی با شکست مواجه کرده و از توسعه طلبی رژیم صهیونیستی جلوگیری کنیم و در عین حال باعث شعله ور نگه داشتن مقاومت در منطقه شویم.

وزیر سابق دفاع افزود: حتی کشورهایی که امروز به شدت با ایران مبارزه می کنند، اگر سیاست های تجزیه طلبانه دشمنان در کشور آن ها شکل بگیرد، جمهوری اسلامی تنها جایی است که می توانند به آن تکیه کنند.

سردار وحیدی خاطرنشان کرد: یکی از فرماندهان آمریکایی می گفت که در عراق نمی‌توانیم داعش را شکست دهیم اما ایران این کار را انجام می‌دهد. ما امروز در حوزه دفاع شاهد انقلاب‌های نوین نظامی هستیم و باید خودمان را با آینده نگری و ظرفیت سازی برای حضور در مقابل سیاستهای  جنگ‌طلبانه استکبار آماده کنیم.

 

سخنران بعدی همایش، دکتر سید شمس الدین حسینی رییس گروه منابع و اقتصاد دفاع مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی بود که اهداف و برنامه های همایش را تشریح نمود.

 

سردارسرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سخنران بعدی همایش ملی بهره وری در بخش دفاع بود.

وی اظهار داشت: بهره وری در نیروهای مسلح عبارت است از دستیابی به حداکثر قدرت بازدارندگی و دفاعی و ایفای نقش در توسعه ملی. ما باید همواره این آمادگی را داشته باشیم تا هوشمندانه در عرصه دفاع حضور داشته و دچار غافل گیری راهبردی نشویم.

وی با بیان اینکه ما مرد هزینه ها هستیم، افزود: ما در پی این هستیم که منابع را بگیریم اما چگونه خرج کردن برایمان چندان مهم نیست؛ چون همیشه امید داریم تا فردی یا جایی این کمبودها را جبران کند و همیشه خود را در یک حالت اما و اگر قرار می دهیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: اگر برای داشته های خود ارزش قائل باشیم، در پی این خواهیم بود که چگونه به درستی از آن استفاده کرده و به آن بیفزاییم. تضمین منابع مهم است اما از آن مهم تر، حداکثر خروجی از داشته هاست.

سردار دهقان در ادامه با بیان اینکه وظیفه دولت ها تامین امنیت و ایجاد زیست مناسب است، گفت: امنیت و توسعه دو روی یک سکه هستند. اگر توسعه در کشوری رخ ندهد و مردم نتوانند انتظارات خود را از حاکمیت دریافت کنند، امنیت به وجود نمی آید و از طرف دیگر امنیت به نوبه خود بستر این اقدامات را فراهم می آورد.

وی با بیان اینکه امنیت یک خدمت خالص تلقی می شود گفت: این یک نیاز دائمی، مستمر و ضروری است. ما هیچ گاه جامعه را مستغنی از این نمی بینیم که امنیت نخواهد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه امنیت غیرقابل واگذاری است، تصریح کرد: اراده ما واگذاری این امنیتِ حاکم نیست. اگر کشورهای حاشیه خلیج فارس می خواهند برای خرید امنیت، پول های بی حساب و کتاب را صرف خرید تجهیزات کنند، این امنیت ایجاد نمی کند بلکه به نوبه خود ضد امنیت است.

سرداردهقان با اشاره به اینکه امنیت قائم بالذات است اظهار داشت: امنیت قائم به توانمندی های درونی یک نظام سیاسی است و قابل رقابت و تفویض نیست.

وی با بیان اینکه امنیت به عنوان یک کالای عمومی غیرقابل منع است، گفت: همه آحاد جامعه حق بهره مندی برابر از امنیت را دارند. این امنیت برای کسانی است که زیر یک چتر سیاسی که برخاسته از اراده ملت است، قرار می گیرند وامنیت برای افرادی که علیه حاکمیت اقدام می کنند، موضوعیتی ندارد.

سردار دهقان با بیان اینکه در امنیت باید مسئولیت پذیر بود، تاکید کرد: اگر در یک بنگاه اقتصادی ضرر یا سودی به دست بیاید، سهامداران آن منتفع یا متضرر می شوند اما پذیرش خطا و ضرر در بخش دفاع، مرگ و حیات و بود و نبود است که به نوبه خود یک بحث ملی و سرنوشتی است.

گفتنی است که پس از مراسم افتتاحیه، میزگرد تخصصی با حضور کارشناسان و متخصصان در سالن اصلی همایش برگزار گردید و   کارشناسان مربوطه پیرامون انتظارات، تعاریف وشاخصهای بهره وری دربخش دفاع توضیحات مفصلی ارائه دادند.

در ضمن ، دربعد ازظهر همان روز  پنج پنل تخصصی با موضوعات ذیل برگزار گردید که در هر پنل نیز  پنج مقاله منتخب ارائه و در خصوص موضوعات مربوطه بحث و تبادل نظر صورت گرفت:

پنل شماره یک: مبانی و الگوهای بهره‌وری در بخش دفاع

پنل شماره دو: سنجش بهره‌وری در بخش دفاع

پنل شماره سه: عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری در بخش دفاع

پنل شماره چهار: مدیریت بهره‌وری در بخش دفاع

پنل شماره پنج: تجارب ملی و جهانی بهره‌وری در بخش دفاع

شایان ذکر است که درمراسم اختتامیه ، رؤسای هریک از پنل های مذکور، گزارشی ازمباحث مطرح شده درپنل ها را ارائه دادند و درانتها نیز پس ازخواندن بیانیه پایانی همایش، ده نفر از نویسندگان مقالات برتر، با دریافت لوح وهدایا  مورد تقدیر قرارگرفتند. 

توضیح عکس: 
همایش ملی بهره‌وری در بخش دفاع

افزودن دیدگاه جدید

11 + 9 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.