مصاحبه با سردار موسوی جانشین فرمانده هوا و فضای سپاه در خصوص بهره‌وری در بخش دفاع

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

مصاحبه با سردار موسوی جانشین فرمانده هوا و فضای سپاه در خصوص بهره‌وری در بخش دفاع

در مصاحبه کارشناس گروه منابع و اقتصاد دفاع مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی  با سردار موسوی در خصوص

بهره وری در بخش دفاع و در رابطه با این سئوال، که چگونه می توان بهره وری را درسازمان ارتقاء داد، فرمودند:

 

اگر حوزه فعالیت افراد وسیع شود، استعداد ها بیشتر بروز می کند، یعنی اگر تخصص ها تجمیع و به افراد آموزش لازم در تخصص ها داده شود، می توان از ظرفیت افراد استفاده بهینه را نمود.و لذا این افراد می توانند، چند کار را

انجام می دهند، در این خصوص سازمان چابک، خواهیم داشت . یعنی با افراد کمتر کار بیشتری را انجام میدهیم،

و بهره وری در سازمان افزایش می یابد.

توضیح عکس: 
سردار موسوی

افزودن دیدگاه جدید

4 + 9 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.