مصاحبه با امیر آقامحمدی بهره‌وری در بخش دفاع

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

مصاحبه با امیر آقامحمدی بهره‌وری در بخش دفاع

در مصاحبه کارشناس گروه منابع اقتصاد دفاعی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی با امیر آقامحمدی در خصوص

بهره وری در بخش دفاع ایشان در رابطه با محرک ها و پیشران های ارتقاء بهره وری فرمودند؛

 

پیشران و محرک هایی که در ارتقای بهره وری نقش دارند شامل:

 

  1. آموزش : برای بکارگیری تجهیزات، استفاده از روش ها و فرآیندها در سازمان، می بایستی به افراد آموزش لازم را ارائه نمود.
  2. تعهد سازمانی:  باید تعهد افراد و کارکنان در سازمان ارتقاء یابد.
  3. مدیریت استعدادها : یعنی استعدادها شناسایی و با برنامه و مدیریت، افراد درست بکار گرفته شوند.
  4. ایجاد انگیزه در کارکنان؛
  5. ارتقاء منزلت و معیشت کارکنان؛
  6. توسعه عدالت سازمانی : از قبیل (حقوق و مزایا، انتصابات و ....)؛
  7. انضباط فردی و سازمانی: از قبیل( انضباط مالی، اداری، رفتاری و ....)، بی نظمی آفت بهره وری است.
  8.  معنویت و بصیرت کارکنان؛
توضیح عکس: 
امیر آقا محمدی

افزودن دیدگاه جدید

1 + 15 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.