مشاور امنیت ملی جدید ترامپ، ژنرال هربرت مک مستر در برخی از مسایل مهم مانند روسیه با وی هم عقیده نیست.

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

مشاور امنیت ملی جدید ترامپ، ژنرال هربرت مک مستر در برخی از مسایل مهم مانند روسیه با وی هم عقیده نیست.

Trump's new security advisor differs from him on Russia, other key issues

مک مستر در حالی به کاخ سفید می پیوندد که در مورد موضوعاتی چون روسیه، مقابله با تروریسم، تقویت ارتش و موضوعات کلیدی امنیتی، نگرش های متفاوتی نسبت به رییس جمهور و وفاداران وی در دولت دارد.

البته وی در این خصوص، تنها نیست. وزیر دفاع، ژنرال جیم متیس، رییس ستاد مشترک، ژنرال جوزف دانفورد و رییس کمیته نیروهای مسلح سنا، سناتور جان مک کین، در این مجموعه قرار می گیرند.

دستیار مطبوعاتی کاخ سفید، روز سه شنبه اعلام کرد که رییس جمهور به ژنرال مک مستر گفته است که وی اختیار تام دارد که هرگونه که خود می خواهد ساختار تیم امنیت ملی خود را بچیند.

با این وجود ترامپ مشاور استراتژیک خود استیو بنون را دیدگاه های تندروانه ای دارد را در شورای امنیت ملی کاخ سفید گنجانده است.

در این رابطه اندرو اکسو، نظامی سابق، عضو سابق وزارت دفاع و از دوستان دیرینه ژنرال مک مستر می گوید: « احتمال زیاید وجود دارد که مک مستر با کسانی چون استیو بنون که همه چیز را به شدت ایدئولوژیک می بیند، برخورد و چالش پیدا کند».

به اعتقاد وی، ترامپ خیلی زود گام های اشتباهی در خصوص مهاجرت و دیگر مسایل برداشته است که مورد مخالفت نه تنها مک مستر بله ژنرال متیس و رکس تیلرسون نیز هست.

توضیح عکس: 
ژنرال هربرت مک مستر
دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

4 + 2 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.