دکتراحدی: دیپلماسی دفاعی و دیپلماسی اقتصادی ، هم افزا هستند.

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

دکتراحدی: دیپلماسی دفاعی و دیپلماسی اقتصادی ، هم افزا هستند.

دکتر محمد احدی مشاور امور راهبردی وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح در همایش تخصصی " اقتصاد دفاع ، تحریم ها و دیپلماسی دفاع اقتصادی"  به تبیین هم افزایی دیپلماسی دفاعی  و دیپلماسی  اقتصادی، مفاهیم و کارکردها   و نیز محور های دیپلماسی دفاعی در کشور های درحال توسعه و قدرتهای بزرگ پرداخت .

دکتر احدی با بیان اینکه همه شاخه های دیپلماسی ازقبیل فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، دفاعی وامنیتی و..... در دیپلماسی تاثیر گذار هستند گفت: دیپلماسی دفاعی پیوند میان سیاست دفاعی و سیاست خارجی با هدف کاهش هزینه دفاع وامنیت و با بهره گیری از ابزار سیاسی و با هدف تامین اهداف منافع ملی و امنیتی و فرهنگی است.

وی افزود دیپلماسی، ابزار اعمال سیاست خارجی و مدیریت روابط بین کشورها و روابط بین الملل است ودر این تعریف ، دیپلماسی دفاعی یکی از شاخه های تخصصی دیپلماسی است و پیوند میان سیاست دفاعی و سیاست خارجی با هدف هم افزایی میان آنهاست و نیازمند هماهنگی و تعامل نزدیک میان آنها در راستای      هم افزایی است. بنابراین ارتباط میان بخش دفاع و دستگاه دیپلماسی ضروری می باشد.

مشاور وزیر دفاع درادامه گفت: دیپلماسی دفاعی به عنوان یک ابزار پیشگیری از منازعه از زمینه‌های مورد ملاحظه چندگانه و خيلي متنوع ازقبیل روابط ديپلماتيك ،  حقوقی، جامعه شناسي و روانشناسي، نظامي ،  اقتصادي وفعالیتهای بشردوستانه بهره گیری می نماید. به عنوان مثال اگر بتوانیم با دیپلماسی دفاعی  جلوی پیوستن کشورها را به ائتلاف مخالف خود بگیریم در واقع هزینه های دفاعی خود را کاهش داده ایم .

دکتر احدی حفظ صلح را از دیگر کار کرد های دیپلماسی دفاعی دانست و گفت: علاوه بر آن، منافع اقتصادی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

وی هدف قدرتهای بزرگ را کنترل تسلیحات و برقراری موازنه تسلیحاتی دانست و گفت: کشورهای غربی  به دنبال توسعه ارزشهای غربی ، پیشگیری و واپایش بحران ها،  ایجاد ائتلاف ها و اتحادها ، جهانی  سازی و در نتیجه تثبیت نفوذ و سلطه جویی خود و جلوگیری از ظهور رقبا و کسب منافع اقتصادی حاصل از فروش تسلیحات هستند  و راهکارهای آنها برای این اهداف  اقداماتی همچون دمکراتیزه کردن روابط نظامی – مدنی  ، واپایش سیاسی غیرنظامی بر ارتش ، واپایش غیرنظامی دمکراتیک برسیاست دفاعی / نظارت قوه مقننه، حاکمیت قانون، حقوق بشر وعدالت و تعامل اجتماعی غیرنظامی است .

وی با بیان اینکه در تحقیقات بعمل آمده در بین 100 شرکت بزرگ تولید اسلحه و خدمات نظامی، کل درآمد ناخالص سال  2015 آنها در تجارت اسلحه، 370 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده، گفت: همزمان واردات سلاح کشورهای خاورمیانه در پنج سال منتهی به سال ۲۰۱۶ افزایش ۸۶ درصدی را تجربه کرده است.

 مشاور وزیر دفاع  همچنین هدف کشورهای در حال توسعه را تامین تسلیحات  دانست و گفت:  این هدف در حوزه داخلی و ملی  در قالب مقررات داخلی و در داخل مرزهای سیاسی یک کشور، ودر حوزه بین الملل و مناسبات بین المللی با امضای پروتکل های دو جانبه و چند جانبه محقق خواهد شد .

دکتر احدی در خصوص الزامات و راهکارهای هم افزایی گفت : ما باید با تعیین  چشم انداز و اهداف (هدفگذاری) و مطلوبیتها و نیز تعیین راهبردهای ملی و وظیفه ای و  شناخت محیط (محیط داخلی و محیط خارجی) و تدوین راهبردها و نقشه راه در رابطه با کشورهای هدف  و با  برخورداری از سازوکار هماهنگی   و برخورداری از دستگاه اجرایی (دیپلماسی) مناسب،  سیاستها ی اقتصادی و دفاعی را بصورت متمرکز پیش ببریم

برای نمایش گالری تصاویر همایش تخصصی " اقتصاد دفاع ، تحریم ها و دیپلماسی دفاع اقتصادی کلیک کنید"

افزودن دیدگاه جدید

1 + 11 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.