دعوت به همکاری علمی و تهیه مقاله علمی - پژوهشی

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

دعوت به همکاری علمی و تهیه مقاله علمی - پژوهشی

فراخوان برای ارائه مقاله

دعوت به همکاری علمی و تهیه مقاله علمی - پژوهشی

به­این وسیله با دعوت از صاحبنظران و پژوهشگران محترم برای همکاری علمی، تقاضا می‌شود مقاله­های علمی -پژوهشی خود را در چارچوب موضوع­های مشروح با گرایش دفاعی-امنیتی و نیروهای مسلح تدوین و به دفتر فصلنامه ارسال فرمایند. با نگرش به مأموریت «پژوهشکده آماد، فناوری دفاعی و پدافند غیر عامل» مقاله‌های ارائه شده برای پذیرش در فصلنامۀ «آماد و فناوری دفاعی»، نخست؛ باید دارای ویژگی‌های راهبردی بوده و پیرامون یکی از موضوع‌ها و محورهای کلی ارائه شود. دوم؛ مقالات باید دارای صبغه دفاعی– امنیتی، نظامی، انقلاب اسلامی و به‌گونه‌ای که در حل یکی از موضوع‌های مطرح در بخش‌های مختلف دفاعی کشور مؤثر باشد. اهم موضوع‌ها و محورهای کلی مورد نظر برای مقاله­ها جهت درج در این فصلنامه به شرح زیر می باشد:

موضوع­ها و محورهای کلی

 1.   ارتقای بهره‌وری و الگوی مصرف دفاعی؛
 2. فناوری‌های قدرت‌ساز، (نوظهور، بدیع، ناشناخته و پنهان) و قابلیت‌های برتری‌ساز (پدافند سوم)؛
 3. فضاي مجازي و دفاع سايبري؛
 4. فن‌بازار و اقتصاد فناوري و مقابلۀ فناورانه با تحریم‌ها؛
 5. امنيت غذايي؛
 6. آماد دفاعی؛
 7. سرزمین در معماری دفاعی و امنیتی؛
 8. و سلامت؛
 9. نوآوری دفاعی و ارتباط دانشگاه با صنعت دفاعی؛
 10. الگوي اسلامي‌ـ‌ايراني پيشرفت فناوري دفاعي؛
 11. نرم و شناختی؛
 12. فرماندهی و کنترل و حوزه‌های مختلف مربوط به آن (C4I)؛
 13. مهندسی دفاعی.

 

برای صرفه‌جویی در وقت و سرعت در تصمیم‌گیری برای پذیرش اولیۀ مقاله جهت ارسال برای داوری و ارزیابی نهایی، موارد زیر باید رعایت گردد:

الف- چکیده مقاله: (چکیده باید دربرگیرندۀ هدف، روش‌شناسی، یافته‌ها، نتایج و ارائۀ راهبردها و واژگان کلیدی باشد.)

ب – مقدمه: (باید دربرگیرندۀ بیان مسئله، پرسش‌ها و فرضیه‌های تحقیق باشد.)

پ- روش تحقیق: (روش تحقیق مورد نظر در فصلنامۀ آماد و فناوری دفاعی مبتنی بر روش‌های تحلیل راهبردی خواهد بود. برای مثال روش swot  یا ....

ت- یافته‌های تحقیق: یافته‌ها باید مبتنی  بر روش‌های علمی مناسب باشد. برای مثال در یک مقاله که از روش سوات(swot) در پژوهش استفاده می‌شود، باید در بخش یافته‌ها تهدیدهای ناشی از مسئله، فرصت‌های حل مسئله، نقاط قوت موجود برای حل مسئله و نقاط ضعف موجود مورد توجه قرار گیرند. یعنی روش تحقیق، متناسب با موضوع باشد و راه حل راهبردی مناسب نیز ارائه نماید.

ث- بیان نتایج، دستاوردها و ارائه راهبردها: از آنجا که این فصلنامه دارای ماهیت راهبردی با صبغه دفاعی امنیتی می‌باشد، در مقالات ارسالی حتما باید راهبردهایی ارائه گردد. برای این منظور باید راهبرد و نوع راهبرد پیشنهادی بیان شود. 

ج- چکیده انگلیسی     

 

 

نشانی: اتوبان شهید بابائی، بعد از بزرگراه هنگام، نرسیده به اتوبان شهید باقری، دانشگاه و پژوهشگاه عالی فاع ملی و تحقیقات راهبردی، پژوهشکده آماد، فناوری دفاعی  و پدافند غیر عامل تلفن: 27353360       دورنگار: 27353360      

توجه: مقالات و آثار علمی می بایست به صورت حضوری تحویل دفتر فصلنامه گردد و از ارسال آثار از طریق پست الکترونیک جدا خودداری شود.

افزودن دیدگاه جدید

17 + 0 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.