خبرنامه تحلیلی شماره دوازدهم(پیش بینی روندهای جهانی 2016)

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

خبرنامه تحلیلی شماره دوازدهم(پیش بینی روندهای جهانی 2016)

معدودی از این ایده­ها درنهایت به سیاست تبدیل می­گردند. اکثر آنها این­طور نیستند. مانند هر کارآفرینی خطرپذیری، فرمول جادویی برای موفقیت وجود ندارد. به­دلیل آشفتگی فرایند سیاست­گذاری، اندیشکده­ها را حس رازآلودی دربرمی­گیرد. بسیاری از افراد درک نمی کنند که یک اندیشکده چه کار می­کند، چگونه عمل می­کند یا چه نقشی در سیاست­گذاری دارد. این موضوع باعث می­گردد برخی افراد در میزان نفوذ خود و سایرین مبالغه نمایند. این سردرگمی و آشفتگی، تاحدی ناشی از تمرکز تقریبا یکنواخت در طرف عرضه معامله می باشد- چگونه اندیشکده­ها در جستجوی نفوذ و تاثیر هستند. به­منظور درک این­که چرا اندیشکده­ها بدین صورت هستند، باید از سمت تقاضا آغاز نمود. در وهله اول چرا اندیشکده­ها وجود دارند؟ اگر شما یک مقام دولتی، خبرنگار سیاست خارجی، نماینده شرکت های بزرگ با حوزه نفوذ بین المللی و یا نماینده جامعه مدنی هستید، بخش عمده شغلتان درک این قضیه است که در جهان چه اتفاقی در حال رخ دادن می­باشد، چه اتفاقی در واشنگتن می­افتد و احتمالا چه ..

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

توضیح عکس: 
خبرنامه تحلیلی شماره دوازدهم(پیش بینی روندهای جهانی 2016)
کلمات کلیدی: 

افزودن دیدگاه جدید

9 + 6 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.