تمدید مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات همایش ملی اقتصاد دفاع

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

تمدید مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات همایش ملی اقتصاد دفاع

به گزارش دبیرخانه همایش ملی اقتصاد دفاع، مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 آذر ماه 1396 و مهلت ارسال اصل مقالات برای دبیر خانه مزبور تا پایان دی ماه 1396 تمدید گردید

شایان ذکر است که مقالات برگزیده و دارای شرایط علمی-پژوهشی، در مجله ای علمی پژوهشی به چاپ خواهد رسید.

برای اطلاع بیشتر کلیک کنید

افزودن دیدگاه جدید

5 + 2 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.