XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی

 

پروفسور میشل ارمسترانگ فارغ التحصیل ممتاز در رشته اقتصاد از دانشگده لندن می باشد وی همکار انستیتوی پرسنل و بالندگی سلطنتی و همچنین استاد مشاور مدیریت می باشد

کتاب حاصر حاصل تجربیات استاد آرمسترانگ و دست اندرکاران مشاور پرسنلی در حوزه های صنایع مهندسی روابط صنعتی و همچنین صنایع غذایی نگارش شده است

برای مشاهده ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی  کلیک کنید

دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

8 + 1 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.