XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ترجمه کتاب فرهنگ و جو سازمانی مقدمه ای بر نظریه، تحقیق و عمل | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

ترجمه کتاب فرهنگ و جو سازمانی مقدمه ای بر نظریه، تحقیق و عمل

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

ترجمه کتاب فرهنگ و جو سازمانی مقدمه ای بر نظریه، تحقیق و عمل

در ستایش کتاب فرهنگ و جو سازمانی ارهات، اشنایدر و مکی، یک منبع غنی ، اندیشمندانه و جامع برای محققان و دست اندرکاران ایجاد کرده اند . آنها ما را از طریق طیف وسیعی از مسائل پیچیدهه ، با سبک و ذات راهنمایی می کنند.

برای نمایش ترجمه کتاب فرهنگ و جو سازمانی مقدمه ای بر نظریه، تحقیق و عمل کلیک کنید

دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

1 + 10 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.