XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ترجمه کتاب از تخصیص منابع تا استراتژی | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

ترجمه کتاب از تخصیص منابع تا استراتژی

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

ترجمه کتاب از تخصیص منابع تا استراتژی

اکنون بسیار مرسوم است که اقتصاد دانان سازمان را به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار دهند . که البته به این دلیل است که سازمان ها بسیار تحت تاثیر نیروهای اقتصادی قرار دارند. این جملات در ابتدای کتاب مدیریت فرآیند تخصص منابع که در سال 1970 به چاپ رسید به چشم می خورد.

برای مشاهده ترجمه کتاب از تخصیص منابع تا استراتژی کلیک کنید

دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

13 + 6 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.