XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX تبیین اهداف و برنامه¬های همایش ملی بهره وری در بخش دفاع در مصاحبه با دکتر مسعود موحدی دبیر علمی همایش | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

تبیین اهداف و برنامه¬های همایش ملی بهره وری در بخش دفاع در مصاحبه با دکتر مسعود موحدی دبیر علمی همایش

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

تبیین اهداف و برنامه¬های همایش ملی بهره وری در بخش دفاع در مصاحبه با دکتر مسعود موحدی دبیر علمی همایش

آقای دکتر، بعنوان اولین سؤال، نظر خود را در مورد اهمیت بهره وری در کشور بفرمایید.

از نگاه کلی، بهره وری یک موضوع و محور اساسی در حوزه اقتصاد و مدیریت کشور است، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان. مثلاً شما به این نکته توجه فرمایید که چگونه با وجود محدودیت منابع و کمبود امکان گسترش سرمایه گذاری، باید رشد اقتصادی 8 درصدی را در کشور محقق ساخت. طبعاً یکی از عاقلانه ترین مسیرها این خواهد بود که پیگیر این موضوع باشیم که چگونه از توان و امکانات موجود بهتر استفاده کنیم؛ چگونه ظرفیت های موجود بلا استفاده را فعال کنیم، چگونه نیروها و تجهیزات و امکانات را به طور کارآمدتری فعال کنیم و چگونه بهره ور تر باشیم. به همین دلیل است که با نگاه به
برنامه های چهارم و پنجم در می یابیم که در این برنامه ها تحقق یک سوم رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره وری پیش بینی شده است. در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که به عنوان " الگوی اقتصادی بومی و عملی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی" توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، رشد بهره وری از طریق تقویت عوامل تولید، توانمند سازی نیروی کار و تقویت رقابت پذیری، محور پیشرفت اقتصاد تلقی شده است. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که ارتقای بهره وری یک مسأله مهم و اصلی کشور است.

حال، به نظرتان توجه به بهره وری برای بخش دفاع چقدر اهمیت دارد؟

اساساً باید توجه کنیم که موضوع بهره وری در بخش دفاع همواره مورد توجه بوده است که دوران دفاع مقدس با محدودیت شدید بودجه کشور از یک سو و گستردگی جبهه دشمن از سوی دیگر که با حمایت شرق و غرب در تجهیز و تسلیح و حمایت سیاسی، اطلاعاتی و رسانه ای نیز همراه بود، ملت و  نیروهای مسلح توانستند با استفاده کارآمد از توانها و امکاناتی که در اختیار داشتند و بدون اتکا به هیچ قدرت مادی از این جنگ نابرابر، پیروز خارج شوند و می توان گفت که حداقل در برخی جنبهه­ها، دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، جلوه های چشمگیری از بهره وری را به نمایش گذاشته است.

اگر به دقت به موضوع بهره وری در بخش دفاع توجه کنیم مشخص خواهد شد که بهره وری هم اهمیت ویژه و هم مفهوم ویژه دارد و این اهمیت در شرایط ما نیز  بعضاً مضاعف می شود. در بخش دفاع، حصول نتایج مورد انتظار بسیار مهم است و گاهی اوقات با سرنوشت ملت و مملکت گره می خورد. کشورها سالها روی توان دفاعی خود هزینه می کنند تا بتوانند در روز مبادا، اراده خود را بر دشمن خود تحمیل کنند و از این رو بسیار مهم است که چگونه از توان و امکانات کشور بتوانند در زمان مؤثر به طور کارآمد و اثر بخش استفاده کنند و این جلوه مفهوم بهره وری دفاعی است.

تعریف شما از بهره وری در بخش دفاع چیست؟

ما بهره وری بخش دفاع را با عبارت " حصول آمادگی مؤثر دفاعی برای انجام به هنگام مأموریت ها و کسب نتایج مورد انتظار با به کارگیری نهاده های موجود بخش دفاعی و نهاده های قابل دسترسی در محیط ملی و بین المللی" تعریف می کنیم. بخش دفاع به سرمایه های مختلفی از جمله سرمایه اجتماعی، سرمایه اطلاعاتی و دانشی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه مالی و نهایتاً سرمایه معنوی دسترسی دارد، اما نکته مهم آن است که چگونه با توجه به منابع محدود و تهدیدات فراوان بتواند این نهاده ها را به طور کارآمد و اثر بخش به کار بگیرد و اراده ملی را بر اراده دشمن تفوّق بخشد.

اهداف این همایش را بطور مختصر بیان نمایید.

همایش ملی بهره وری در بخش دفاع، به این منظور تدارک دیده شده است که ضمن تأکید بر اهمیت روز افزون ارتقای بهره وری در بخش دفاع، دستاوردهای این حرکت در نیروهای مسلح  را عرضه کند. توجه دارید که بهره وری کلی بخش دفاع با الگوها، ابزارها و تکنیکهای معمول در بنگاهها قابل بیان و سنجش نیست و به نوبه خود، مباحث علمی خاص و پیچیده ای ایجاد می کند. بر این اساس لازم است بستری برای تبادل دانش و تجربیات موجود بخش دفاع با بخش عمومی و دولتی، با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، با بنگاهها و نیز میان مراکز دانشی و اجرایی خودِ بخش دفاع به وجود آید تا در آن تحقیقات و تجربیات حاصله در هر بخش عرضه شده با هم تطبیق داده شود. ضمن آنکه مجالی برای عرضه تحقیقات روز داخلی و خارجی مرتبط، به وجود آمده و به این ترتیب در کنار پر رنگ کردن گفتمان بهره وری، فضایی برای ارائه برنامه های مؤثرتر طرح های توسعه و ارتقای بهره وری فراهم شود.

 

محورهای اصلی و فرعی این همایش چیست؟ لطفاً بطور مختصر توضیح دهید.

برای همایش، چهار محور اصلی در نظر گرفته شده است. محور اول به " مبانی، مفاهیم، الگوها و تکنیک های بهره وری در بخش دفاع " می پردازد که در آن هم به مفاهیم و اصول، و هم به مبانی ارزشی و علمی بهره وری دفاع توجه می شود و در کنار آن، الگوها، تکنیک ها، سیاستها، برنامه ها، راهبردها و محرک ها و پیش ران­های ارتقای بهره وری در بخش دفاع مورد بحث قرار می گیرد.

در محور دوم، موضوع " ارزیابی بهره وری در بخش دفاع  و راهکارهای ارتقای آمادگی رزم" مورد توجه قرار می گیرد. در این محور، ویژگی ها و الزامات نظام مدیریت و ارزیابی بهره وری دفاعی و شاخص های سنجش آن و نیز بررسی وضع موجود بهره وری در بخش دفاع و شیوه و مسیر تأثیر
مؤلفه های ملی و بین المللی بر آن و چالش ها، فرصت ها و تهدیدات بهره وری در این بخش به بحث گذاشته می شود و در کنار آن به ظرفیت های سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز پیشرفتهای فناورانه برای ارتقای بهره وری و آمادگی دفاعی پرداخته می شود.

محور سوم به ارائه " تجارب و دستاوردهای ارتقای بهره وری در بخش دفاع" اختصاص داده شده است که شامل ارائه تجارب تاریخی، تجارب دفاع مقدس، تجارب خارجی و تجارب و دستاوردهای بخش دفاعی است.

 و نهایتاً محور چهارم به " آینده پژوهی بهره وری در بخش دفاع" می پردازد که موضوعات مختلفی از جمله ایده های نو و مباحث نوین در بهره وری بخش دفاع، نقش تحقیقات و توسعه، و نقش دانش و دانش بنیانی و نقش فناوری های نوین و نیز چگونگی مواجهه با مسائل آینده را به بحث می گذارد.

دست اندرکاران برگزاری این همایش چه سازمانها و نهادهایی هستند؟

این همایش را مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار می کند، اما نهادها، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات متنوعی در برگزاری آن مشارکت دارند. کمیته علمی همایش هم متشکل از مجموعه­ای اساتید مطرح دانشگاههای کشور در کنار صاحب نظران مبرز از مجموعه دفاعی کشور است که در کنار یکدیگر، مسیر  حرکت علمی همایش را طراحی کرده و هدایت می کنند.

کسانی که مایل به ارائه مقاله برای همایش هستند از چه طریق و تا چه زمانی می توانند ارسال کنند؟

برگزاری همایش در اسفند ماه پیش بینی شده است. دوستانی که مایلند تجربیات یا دانش خود را در چارچوب محورهای همایش عرضه کنند، می توانند چکیده مقاله خود را حداکثر تا تاریخ 20 دی ماه و اصل مقاله خود را حداکثر تا 20 بهمن ماه برای دبیرخانه همایش بفرستند. این همایش منحصر به نیروهای مسلح نیست و از مشارکت همه دانشوران و صاحب نظران استقبال می کند.

آیا برای همایش، فعالیت های جانبی نیز در نظر گرفته شده است.

برای همایش، مجموعه ای از فعالیت های جانبی نظیر برگزاری کارگاه­ها و نشست ها هم پیش بینی شده است  که به موقع خود انشاءا... اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

خداوند به شما خیر عطا فرماید.

 

افزودن دیدگاه جدید

2 + 4 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.