اندیشکده های راهبردی جهان شماره 11

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

اندیشکده های راهبردی جهان شماره 11

16 نوامبر 2015 به قلم جرج فهمي

 

نویسنده، مقاله را با ذكر اين نكته آغاز مي كند كه در گذشته سلفي گري در جهان عرب از مسايل سياسي و مشاركت در عرصه سیاسي گريزان بود و بيشتر به دنبال ترويج آموزه هاي مذهبي محافظه كارانه خود و  انجام فعاليت هاي نوع دوستانه و رفاهي به منظور ايجاد تغيير در جامعه از پايين بود. اما با فرارسيدن بهار

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

توضیح عکس: 
اندیشکده های راهبردی جهان شمار 11

افزودن دیدگاه جدید

2 + 8 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.