آبان 1396

به گزارش دبیرخانه همایش ملی اقتصاد دفاع، مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 آذر ماه 1396 و مهلت ارسال اصل مقالات برای دبیر خانه مزبور تا پایان دی ماه 1396 تمدید گردید

سه شنبه, 23 آبان, 1396 - 13:44

دفتر آینده‏پژوهی در راستای تبادل تجربیات، ارائه دستاوردهای جذاب، بررسی موانع و فرصت‏های توسعه آینده‏پژوهی و ...

يكشنبه, 14 آبان, 1396 - 10:36

فراخوان برای ارائه مقاله

دعوت به همکاری علمی و تهیه مقاله علمی - پژوهشی

يكشنبه, 14 آبان, 1396 - 09:55

آقای پرفسور نیو شین چون(NIU,XINCHUN) مدیر موسسه مطالعات خاورمیانه چین و هیئت همراه در مورخه 27/06/1396 در مرکز تحقیقات راهبردی حضور یافته ودر میزگردی با حضور رئیس پژوهشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی دفاعی و سایرمسئولین و پژوهشگران

يكشنبه, 14 آبان, 1396 - 09:44