شهريور 1396

بی حسین بن علی احساس پیری می کنم

نی که پیری بلکه احساس حقیری می کنم

گفت سائل از چه رو محکم به سینه می زنی؟

گفتم از آینه ی دل گردگیری می کنم

عزاداریتان قبول، التماس دعا

چهارشنبه, 5 مهر, 1396 - 14:15

رشد اقتصادی به یکی از مهمترین دغدغه های جوامع امروز تبدیل گشته است. کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه خواهان رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب برای گذار از شرایط موجد هستند. با توجه به وابستگی ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به صادرات نفت، رشد اقتصادی این.....

پنجشنبه, 30 شهريور, 1396 - 10:53

چکیده:

اتکاء بیش از حدبه درآمدهای نفتی به دلیل بهای آن در بازار جهانی در کنار سهم ناچیز درآمد های مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی، بی ثباتی بسیار شدید درآمد های دوفت ایران گردیده است. از طرفی...

پنجشنبه, 30 شهريور, 1396 - 10:48

چکیده: اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه  بوده که بخش اعظم آنها متاثر از تحریم های اقتصادی آمریکا و کشورهای غربی علیه ایران می باشد. یک از مشکلاتی که منتج از تحریم ها و پیامدهای ناشی از آن بوده،...

پنجشنبه, 30 شهريور, 1396 - 10:09

از آن جایی که فرآیند ارزآوری اقتصاد ایران بسیار به نفت و فرآورده های نفتی که تعیین قیمت آنها در بازارهای بین المللی صورت می پذیرد و همواره دستخوش نوسانات و تغییرات ناگهانی می باشد،متکی است و از طرفی صدور مواد مع

پنجشنبه, 30 شهريور, 1396 - 07:43

اعتبارات خارج از شمول مهم ترین موضوعات حقوق مالیه عمومی به شمار می رود. این اعتبارات درخصوص موضوعاتی استفاده می شود که زمان و اقدام اجرایی موثر از اهمیت ویژه ای در آنها برخوردار بوده و نیاز فوری رای دخالت و اقدام دولت وجود دارد.

 

چهارشنبه, 29 شهريور, 1396 - 10:36

تامین منافع ملی ، مهمترین معیار کشور ها در تمام فعالیت های آن ها ، در زمینه های گوناگون است. از آنجایی که یکی از مشخصه های اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری ، برون گرا بودن آن است،...

چهارشنبه, 29 شهريور, 1396 - 10:22

رشد تولید گاز طبیعی داخلی در آمریکا که به دلیل افزایش توسعه منابع شیل و فرایندی به نام شکست هیدرولیکی یا به طور خلاصه فرکینگ ایجاد شده است، چشم انداز انرژی آمریکا را کاملا تغییر داده است.

چهارشنبه, 29 شهريور, 1396 - 10:08

امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشور هایی که به زعم برخی دیگر از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نموده اند درآمده است، البته در توجیه این محدودیت ها این قبیل کشر ها معمولا تخلف از قواعد ...

چهارشنبه, 29 شهريور, 1396 - 09:53

مطالعه حاضر با هدف برآورد حجم اقتصاد زیر زمینی، میزان فرار مالیاتی و تبعات امنیتی آن در اقتصاد ایران با براي داده هاي سالانه 1360 تا 1392 انجام گرفته VAR استفاده از رهیافت تابع تقاضاي پول تانزي و الگوي است.

چهارشنبه, 29 شهريور, 1396 - 09:46

صفحه‌ها