اسفند 1395

مصاحبه کارشناس گروه منابع و اقتصاد دفاع از مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی با سرلشکربسیجی سیدحسن فیروزآبادی

در خصوص بهره وری در بخش دفاع؛

در این مصاحبه سردار سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی، مطالب زیر بیان نمودند:

پنجشنبه, 26 اسفند, 1395 - 09:47

در مصاحبه کارشناس گروه منابع و اقتصاد دفاع مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی  با سردار موسوی در خصوص

بهره وری در بخش دفاع و در رابطه با این سئوال، که چگونه می توان بهره وری را درسازمان ارتقاء داد، فرمودند:

پنجشنبه, 26 اسفند, 1395 - 09:42

در مصاحبه کارشناس گروه منابع اقتصاد دفاعی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی با امیر آقامحمدی در خصوص

بهره وری در بخش دفاع ایشان در رابطه با محرک ها و پیشران های ارتقاء بهره وری فرمودند؛

 

پنجشنبه, 26 اسفند, 1395 - 09:41

همایش ملی بهره وری در بخش دفاع توسط مرکزتحقیقات راهبردی دفاعی برگزار شد.

چهارشنبه, 25 اسفند, 1395 - 10:33

تهدیدهای جریان سلفی برای اهل سنت داخل کشور:

پنجشنبه, 19 اسفند, 1395 - 08:21

الگوی مدیریت ناآرامی­های اجتماعی در ج.ا.ایران

تهديدات عليه نظام جمهوري اسلامي را می توان در 3 طيف قرار داد:

1- تهدیدهای سخت: شامل تهاجم خارجي و جنگ سرزميني (جنگ نامنظم و...)، تروریسم و ...

پنجشنبه, 19 اسفند, 1395 - 07:50
,

همایش تخصصی و میزگرد علمی«راهکارهای توسعه مدیریت دانش در نیروهای مسلح» توسط «گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی» مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی در روز پنج شنبه مورخ 28/11/95 با حضور بیش از 50 نفر از فرماندهان، مدیران، کارشناسان و صاحب نظران لشکری و کشوری در

چهارشنبه, 11 اسفند, 1395 - 13:11