شهريور 1395

چهارشنبه, 7 مهر, 1395 - 13:02
چهارشنبه, 7 مهر, 1395 - 13:02
چهارشنبه, 7 مهر, 1395 - 13:00
دوشنبه, 5 مهر, 1395 - 08:08

Taliban rules 10% of Afghan population, contests 20% more

پانزده سال پس از اشغال افغانستان توسط ایالات متحده، طالبان هنوز بر 10 درصد از مردم این کشور حکومت می کند.  

دوشنبه, 5 مهر, 1395 - 07:59

US troops use white phosphorus in Iraq to ‘obscure’ Kurdish forces

يكشنبه, 4 مهر, 1395 - 13:15

صفحه‌ها