پیامدهای کودتای نافرجام ترکیه

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon پیامدهای کودتای نافرجام ترکیه197.58 KB1395/06/10 - 9:41

شکل گیری کودتا در کشوری که در خلال سال های اخیر تلاش می کرد تا خود را ناجی مردم منطقه و عثمانیِ جدید معرفی کند، سبب شد تا پرسش هایی مبنی بر پیامدهای منطقه ای و فرامنطقه ای آن را  سرتیتر اخبار سیاسی و حرف و حدیث سیاستمداران قرار دهد. بررسی کودتا و واکنش ترکیه و دیگر کشورها در قبال آن، نشانگر این است که اگرچه این کودتا از وجهه و جایگاه بین المللی ترکیه در دو حوزه منطقه ای و بین المللی خواهد کاست، امکان اینکه اردوغان سیاست خارجی خود را در این دو منطقه تغییر دهد را نیز بیشتر ساخته است.