نمای راهبردی شماره 304

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon هویت یابی سازمانی در نیروهای مسلح553.85 KB1395/09/11 - 10:22

گزارش نشست راهبردي – گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
هویت یابی سازمانی در نیروهای مسلح
ارائه کننده: دکتر مصطفی لطفی جلال آبادی

نمای راهبردی شماره 304ارائه کننده:
هویت یابی سازمانی در نیروهای مسلحدکتر مصطفی لطفی جلال آبادی