XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX نقش پیمان ها و قراردادهای سیاسی-نظامی ترکیه با رژیم صهیونیستی در امنیت ملی ج.ا.ایران | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

نقش پیمان ها و قراردادهای سیاسی-نظامی ترکیه با رژیم صهیونیستی در امنیت ملی ج.ا.ایران

ترکیه با توجه به تحولات پس از دوران جنگ سرد، منافع خود را در نزدیکی با «ایالات متحده» و متحد استراتژیک آن در منطقه یعنی «رژیم صهیونیستی» دید. «ایالات متحده» نیز به منظور پیشبرد راهبردهای خود در جنوب غرب آسیا و همچنین، «رژیم صهیونیستی» با هدف خارج شدن از انزوای سیاسی و رهایی از محاصره خود توسط اعراب، نسبت به ایجاد مثلث ترکیه - ایالات متحده رژیم صهیونیستی و همکاری در چارچوب آن روی خوش نشان دادند. روابط این سه کشور با یکدیگر، پیمان­ها و موافقت‌نامه‌هایی در ابعاد مختلف به همراه داشت که به امضای طرفین رسید. یکی از ابعاد مهم و استراتژیک این روابط در قالب پیمان­های سیاسی- نظامی بوده است که به دلیل مفاد و اهداف آن‌ها و نیز نوع طرفین دخیل در این پیمان­ها، «امنیت ملی» و «منافع ملی» برخی از کشورهای منطقه را که با این محور هم سویی اهداف و منافع نداشتند، با چالش و خطر مواجه می‌کرد که از جمله این کشورها، «جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد که بیشترین نگرانی را از انعقاد این پیمان­ها و قراردادها داشت.