XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX نقش جمهوری اسلامی ایران در نظام امنیت بین المللی پس از 2011 | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

نقش جمهوری اسلامی ایران در نظام امنیت بین المللی پس از 2011

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon نقش جمهوری اسلامی ایران در نظام امنیت بین المللی پس از 2011100.55 KB1395/03/18 - 8:44

معضله امنیت در دولت‌های ایرانی طی 5 قرن اخیر، پیوسته، دائمی و مهمترین اولویت رهبران ایران را تشکیل داده است. هرگاه حکومت مرکزی ایران دچار ضعف ‌شده، تجاوزات سرزمینی به ایران توسط کشورهای متخاصم هم آغاز ‌شده است. تدبیر دولت‌های ایران تا پیش از انقلاب اسلامی مبادله تجارت در برابر امنیت بوده است. در اکثر مواقع اما این مبادله منجر به ناامنی بیشتر برای ایران می‌شده است. جمهوری اسلامی، به گواه تحلیل‌گران بین‌المللی، با اتخاذ راهبرد استقلال سیاسی و عدم تعهد به قدرت‌های بزرگ طی 38 سال موفق شد در بعد امنیتی به بازیگری مهم و تأثیرگذار در سطح منطقه‌ای تبدیل شود، به گونه‌ای که بسیاری از معادلات امنیتی در خاورمیانه بدون خواست و اراده ایران حل و فصل نمی‌شود. تبدیل ایران به یک قدرت منطقه‌ای پس از انقلاب اسلامی و پیچیده‌تر شدن معادلات امنیتی خاورمیانه پس از شبه انقلاب‍های عربی در سال 2011،  این معادله تاریخی را معکوس کرده است به گونه‌ای که اکنون نظام سرمایه‌داری نیازمند نقش امنیتی ایران است و آمادگی دارد در قبال نقش ثبات‌زای ایران در منطقه و توان امنیتی ایران در مبارزه با تهدیدهای تروریستی، امتیاز تجاری و سیاسی به ایران واگذار کند.