XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ماهنامه شماره 63 | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

ماهنامه شماره 63

نوع نشریه: 
پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon دانلود ماهنامه 632.28 MB1394/02/21 - 12:16

         

در این شماره می خوانید نویسنده/مترجم
تأثیر عوامل ژئوپلوتیک بر مناسبات ج.ا. ایران و جمهوری های آسیای مرکزیهادی اعظمی
چین؛ چالش آمریکا در قرن جدیدسهراب انعامی علمداری
بازنگری در ره نامه ی هسته ای فرانسه حسین سپهر
اشتباهات راهبردی اسرائیل در جنگ 2006 لبنان افریم اینبار / الهام سادات علوی فر
راهبرد به کارگیری زور و الزامات بازدارندگی هسته ای جی. آر. بریج / علی رضا ملا قدیمی
اخبار دفاعی - راهبردی