XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ماهنامه شماره 61 | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

ماهنامه شماره 61

نوع نشریه: 
پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon دانلود ماهنامه 617.06 MB1394/02/21 - 10:14

          

در این شماره می خوانید نویسنده/مترجم
مالحظاتی پیرامون قدرت نظامی ترکیه محسن مرادیان
کارکرد معاهدات امنیت منطقه ای موجود و وضیعت ج.ا. ایراننادر ساعد
اشغال عراق و مدیریت بحران آمریکا در خلیج فارس دکتر سید جواد امام جمعه زاده و سارا خداکرمی
دلایل حضور آمریکا در خاورمیانه پس ار 11 سپتامردکتر سید جواد امام جمعه زاده و رئوف رحیمی
اخباردفاعی - راهبردی
منطق های هسته ای : مقایسه روش ها در شرق آسیا و خاورمیانهمهسا ماه پیشانیان