XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ماهنامه شماره 59 | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

ماهنامه شماره 59

نوع نشریه: 
پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon دانلود ماهنامه 599.22 MB1394/02/21 - 10:14

     

در این شماره می خوانید نویسنده/مترجم
راهبرد رسیدن به نوآوری و شکوفاییسید حسین ولی پور زرومی
مؤلفه های قدرت نرم در رژیم اسرائیلمهسا ماه پیشانیان
چاش های راهبردی طرح خاورمیانه بزرگهادی اعلمی فریمان
بازی پنهان قدرت ها در آسیا مرکزی محمد ترپی اقدم
نشست سران در بخارست نگاهی تحلیلیکیومرث جاویدنیا و سجاد سلطان زاده
اخبار دفاعی - راهبردی سید فتح الله پورموسوی
امنیت ملی اسرائیل (معرفی کتاب)محمود عسگری