فصلنامه شماره 54

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon فصلامه شماره 544.24 MB1395/09/06 - 11:26

 

 

عناوین این شمارهارائه کننده:
ابعاد و شاخص‌هاي ارزيابي قابليت‌هاي علم و فناوري در سازمان‌هاي نظامي ج.ا.ايران ناصر شهلایی
بررسي رابطة بين سرماية اجتماعي و قدرت نرم در مقابله با تهديدهاي ج.ا.ايران اميرمسعود شهرام‌نيا ، حسين مهديان ، فريبرز فلاحي ، محمودرضا رهبر قاضي
الگوي تهديدشناسي از منظر مقام معظم رهبريمصطفي ساوه‌درودي، مهدي اسمعيلي، دانيال حيدري
تأثير مؤلفه‌ هاي دفاع اقتصادي کشور بر دفاع همه‌جانبهايرج بختياري
واکاوي کاربست رسانة ملي در ارتقاي سرماية اجتماعيمحمدولي عليئي ، ابوتراب طالبي ، محمد سلطاني‌فر ، امير قدسي
تحليل شاخص‌هاي حدي بارشي در دورة 2010-1981 با رويکردي نظامي حمیده دالایی ، منوچهر فرج‌زاده اصل ، امیر گندم‌کار ، محمدحسن نامی