شماره دوم

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon فصلنامه آماد و فناوری شماره دوم32.4 MB1395/03/09 - 9:31

 

 

فهرست عناوین
تبیین برایند سیاسی واگذاری بهره برداری از سواحل مکران به سرمایه گذاری داخلیمحمد حسین افشردی و محسن جان پرور
ارائه الگوی مرکز فرماندهی رسانه های اجتماعی مبتنی بر چارچوبc4isrاردشیر قاسم زاده و وحید فتوح آبادی
ارائه الگوی راهبردی ساختار فضایی مناطق کویری و بیابان ایران با..سید مصطفی هاشمی، عباس علیپور، مجید سنایی
نقش و جایگاه علوم و فناوری دفاعی درقدرت نرم ملیمهدی الیاسی و احمد الهیاری
آینده پژوهی تولید برنج در ایران ( با تاکید بر فرصت ها و چالش ها)قربانعلی نعمت زاده، مرتضی اولادی، عمار قلی زده و صادق بیک نژاد
تحلیل خودشبیهی در رفتار انسان ها: مطالعه کاربردی گروهک تکفیری- تروریستی داعشمحسن آهنگری و حسین غیاثی راد