شماره اول

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon فصلنامه آماد و فناوری شماره اول22.94 MB1396/01/16 - 12:53

 

 

فهرست عناوین
طراحی نقشه راه سنجش از دور فضاپایه کشور در افق 1404احمد جعفرنژاد شاپور کرامت و محمدرضا کریمی قهرودی
بررسی نقش کشت گونه عناب در بیابان زدایی و امنیت غذایی در مناطق بیابانی مطالعه موردی:(استان خراسان جنوبی)ابوالفضل مرادی، افسانه خلیلی و محمد کاظمی
ارائه الگویی جهت ارزش گذاری نوآوری های حوزه زیست فناوری بر پایه روش درآمد محورجهانشاه چرختاب مقدم، سعید دهقان و امیر الداغی
راهبردهای استفاده از آب شور برای تولیدات کشاورزی در حد خوداتکاییآرش ملکیان
بررسی تهدیدهای توسعه شبکه های نسل بعدی بر امنیت سایبری ج.ا.ایرانحمد صادق رضایی، وحید فتوح آبادی