روابط عربستان و رژیم صهیونیستی

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon روابط عربستان و رژیم صهیونیستی173.9 KB1395/05/31 - 9:25

روابط عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی در جهت تقابل با جبهه مقاومت و افزایش ایران­هراسی و  شیعه­هراسی است که نتیجه آن حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و اجرای جنگ­های قومی- مذهبی است. اگر به ساختار نظام عربستان و ژئوپلیتیک عربستان نگاه کنیم، می­بینیم که بین عربستان و رژیم صهیونیستی نمی­تواند تضادی وجود داشته باشد. به همین دلیل در دهه­های 40 یا 50 قرن گذشته می­بینیم که عربستان قدمی واقعی بر علیه امنیت رژیم صهیونیستی برنداشته است. در تفاهم بین آل­سعود و روزولت در کانال سوئز، عربستان اعلام کرد که امنیت می­خواهد و آمریکا متعهد می­شود که این امنیت را فراهم کند. در مقابل عربستان باید نفت به آمریکا صادر کند و بعد هم درآمدهای نفتی تبدیل به کالاهای لوکس شود و به چرخة اقتصاد آمریکا وارد شوند. در نیمة قرن گذشته در خلیج­فارس دکترین دوستونة نیکسون را داشتیم. غیر از پیمان سنتو که ایران عضو مرکزی آن بود، یعنی امنیت خلیج­فارس به ایران آن زمان و عربستان سپرده شده بود.