روابط عربستان و آمریکا

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon روابط عربستان و آمریکا 250.02 KB1395/05/31 - 9:22

آمریکا در حال خروج از منظقه غرب آسیا نیست، بلکه در حال تغییر نقش در منطقه بوده و به همین دلیل روش جنگ آمریکا در منطقه تغییر کرده است، یعنی اعتماد و اتکای بیشتری به بازیگران متحد منطقه­ای و شرکای محلی دارد. آمریکا در حال حاضر تمرکز جدی نسبت به خلیج­فارس دارد و به همین دلیل تلاش می­کند توان ایران را از طریق بازیگران منطقه­ای مثل عربستان سعودی کاهش دهد.

نوع روابط آمریکا با عربستان سعودی مبتنی بر دکترین آیزنهاور (آمریکا حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورهای خاورمیانه و خلیج­فارس را برای خود امری حیاتی می­داند) است و آمریکا تلاش می­کند به­صورت غیرمستقیم از طریق عربستان سعودی، ناتوی عربی در منطقه ایجاد نماید تا نیروی قدس ایران را مهار کند، از طرفی عربستان هم تلاش می­کند که آمریکا را متعهد دارد تا در منطقه حضور نظامی داشته باشد.