XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX راهبرد چین در کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جایگاه ایران | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

راهبرد چین در کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جایگاه ایران

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon راهبرد چین در کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جایگاه ایران 182.42 KB1395/09/22 - 10:20
  1. - ایران با پیوستن به ابتکارجاده ابریشم مورد نظر چین، موقعیت جغرافیایی خود را به موقعیت ژئوپلیتیکی تبدیل خواهد کرد که سالهاست مترصد این رویداد  بوده است.
  2.  - ضرورت توجه هر چه بیشتر به این مقوله و ساماندهی مطالعات اقتصادی و تجاری و نیز استراتژیک بیش از هر زمان احساس می شود.
  3. – پیوستن ایران به مسیر جاده ابریشم تبعات مثبت اقتصادی و امنیتی برای کشورمان در پی خواهد داشت که در متن گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است.
  4.  -  این نگرانی وجود دارد که به دلیل کندی و بروکراسی اداری، فرصت جذب 45 میلیاردی سرمایه گذاری چین در جمهوری اسلامی را از دست بدهیم،  لذا لازم است در این خصوص ستاد ویژه پیگیری جاده ابریشم ایجاد شود.
  5. – از بعد امنیتی، جاده ابریشم و ایجاد زیر ساخت های ترابری (جاده و راه آهن ) از جنوب  به شمال، از شرق به غرب کشور می تواند علاوه برکاهش فقر و بالطبع افزایش ضریب امنیتی در مناطق مرزی، سبب تسهیل ترابری و حمل و نقل  یکان ها و تجهیزات نظامی درمواقع بحرانی باشد و حتی در حوادث طبیعی نیز مثمر ثمر در کمک رسانی خواهد بود. 
  6. – جهان در حال تغییر اقتصادی از غرب به شرق می باشد و از این فرصت بایستی نهایت بهره برداری اقتصادی برای ترانزیت کالا از مسیر کشور به عمل آید.

– در سیاست های کلان کشور، اولویت به دیپلماسی اقتصادی داده شود.