XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX راهبرد روسیه در غرب آسیا و سوریه | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

راهبرد روسیه در غرب آسیا و سوریه

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon راهبرد روسیه در غرب آسیا و سوریه 180.7 KB1395/09/09 - 9:25

درماه های اخیر مطالب زیادی در خصوص رویکرد روسیه در غرب آسیا  و به ویژه سوریه مطرح شده واین پرسش مطرح است که آیا تغییری در سیاست های روسیه در قبال منطقه و یا اوضاع بین المللی ایجاده شده است؟ با توجه به وضعیت اقتصادی روسیه و تحریم های اروپا و آمریکا، آیا این امکان برای روسیه فراهم است که همچنان به حضور در سوریه و رقابت تسلیحاتی با غرب ادامه دهد؟ و اینکه آیا فشارهای اقتصادی بر کرملین سبب تغییر در سیاست های منطقه ای و بین الملل روسیه خواهد شد؟