XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX درآمدی بر دکترین هسته ای جمهوری اسلامی ایران | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

درآمدی بر دکترین هسته ای جمهوری اسلامی ایران

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon درآمدی بر دکترین هسته ای جمهوری اسلامی ایران58.54 KB1395/06/13 - 10:53

برنامه هسته­ای جمهوری اسلامی ایران یکی از موضوعات کلان و هستی­شناسانه­ای است که نیازمند توجه دقیق و موشکافانه به ابعاد مختلف آن است. یکی از شیوه­های بررسی دقیق این موضوع نگاه از منظر دکترینی است. این­که آیا جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته­ای دارای دکترین مشخص و مکتوبی است و درصورت نبود چنین امر مهمی برمبنای چه اصول و مبانی برنامه هسته­ای را هدایت می­کند از جمله سوالات مهمی است که تلاش شده در این گزارش به آن پاسخ داده شود. فرضیه اولیه این گزارش بر این مبنا قرار دارد که جمهوری اسلامی ایران فاقد دکترین مکتوب و مدونی است، اما برمبنای اصول راهنمای مشخصی حرکت می­کند که در بسیاری از موارد بر روی آن­ها اجماع وجود دارد. اما نکته اینجاست که در برخی موارد اختلافاتی بروز می­کند که مقام معظم رهبری نقش فصل­الخطاب را دارند. اما این مسأله نمی­تواند توجیه­گر نبود دکترین در برنامه هسته­ای باشد. زیرا موضوع کلان و مهمی چون برنامه هسته­ای نیازمند تدوین دکترین مکتوب و مشخصی است که در این گزارش تلاش شده بر مبنای چارچوب مفهومی تدوین دکترین امنیت ملی (اهداف و منافع ملی، توانمندی­ها، تهدیدات و راهبردها) و کاربست آن در برنامه هسته­ای مقدمه­ای کوتاه در این زمینه را نگاشت.