XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX بررسی تهدیدهای داعش علیه ج.ا. ایران از طریق فضای مجازی (با تاکید بر حوزه¬ی فرهنگی - اجتماعی) | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

بررسی تهدیدهای داعش علیه ج.ا. ایران از طریق فضای مجازی (با تاکید بر حوزه¬ی فرهنگی - اجتماعی)

تحقیق انجام شده با عنوان بررسی تهدیدهای داعش علیه ایران از طریق فضای مجازی (با تاکید بر حوزه­ی فرهنگی - اجتماعی)، با اهداف زیر طرح­ریزی شد:

  1. بررسی نوع و جنس تهدیدهای داعش علیه ایران از طریق فضای مجازی
  2. شناسایی ظرفیت­های موجود کشور برای مقابله با تهدیدهایی که داعش از طریق فضای مجازی علیه ایران ایجاد می­کند

در این تحقیق با استفاده از چند مصاحبه، تهدیدهایی که احتمال وقوع آن از جانب داعش عليه ایران متصور می­شد را در قالب 7 تهدید بررسی کردیم و علاوه بر این، چند ابزار خاص را که احتمال وقوع این تهدیدها از سوی داعش علیه ایران به­وسیله­ی آنان احتمال داده می­شد، مورد توجه قرار گرفته است.