XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ارزیابی آثار پذیرش مقررات FATF | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

ارزیابی آثار پذیرش مقررات FATF

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon ارزیابی آثار پذیرش مقررات FATF234.83 KB1395/08/15 - 10:36

در حال حاضر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نهادهای ناظر بر FATF هستند و دو کشور عربستان و آرژانتین نیز عضو ناظر سازمان محسوب می‌شوند. برای فعالیت FATF شش حوزه کلی آمریکا، اروپا، اوراسیا، خاورمیانه و شمال آْفریقا، غرب و جنوب آفریقا و شرق آسیا تعریف‌شده است. FATF دارای نهادی جهت تلفیق گزارش‌های واصله از حوزه‌های فوق است و این نهاد با اتاق‌های بازرگانی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همکاری مستقیم دارد.