ائتلاف سازی سیاسی- نظامی عربستان

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon ائتلاف¬سازی سیاسی- نظامی عربستان183.61 KB1395/05/31 - 9:48

از زمان روی کار آمدن حاکمیت جدید در عربستان یعنی ملک­سلمان با تغییرات بسیاری در ساختار قدرت کشور عربستان ایجاد شد. این تغییرات منجر به جوان­گرایی در حاکمیت عربستان شده و به ویژه دو نفر اینجا نقش مهمی را ایفا می­کنند: محمدبن سلمان جانشین ولیعهد عربستان و وزیر دفاع عربستان و رئیس شورای اقتصادی عربستان که عملاً نبض امور اقتصادی، امنیتی و نظامی عربستان را در اختیار دارد و محمد­بن نائب ولیعهد عربستان؛ فردی که سابقة طولانی در زمینة امور امنیتی و اطلاعاتی داشت و عملاً در صحنة داخلی عربستان همه کاره است. ظرف دو سال گذشته می­بینیم که حاکمیت جدید در عربستان رویکرد کاملاً تهاجمی را در منطقه غرب اسیا (خاورمیانه)دنبال کرده است و این رویکرد تهاجمی یکی از پایه­هایش تلاش برای ایجاد ائتلافهای سیاسی و نظامی بوده است.